VAL DEL 4

Av Reportrar: Helena Pettersson och Frida Englin Danielsson Redigering: Martin Holstad
Vilken är den viktigaste frågan för politikerna i Huddinge kommun?