Moderaterna inför EU-valet

Av Text: Johannes Cederblad
Intervju med Jelena Drenjanin

Inför EU-valet har Moderaterna flera önskemål. De vill bland annat skapa ett starkt samarbete kring en rad svåra frågor mellan medlemsländerna. En av dessa frågor är att länderna måste dela på ansvaret kring immigranter. En annan fråga har varit att begränsa rörligheten för kriminella, något som också kräver samverkan.

 

Konkurrens

Indien, Kina och USA är tre högteknologiska länder som tar mer mark i Europa. Att konkurrera med dessa giganter för ett enskilt land som Sverige är svårt, men om Europa tillsammans kan samla sina resurser för exempelvis forskning och utveckling menar Moderaterna att svenska företag klarar sig. Här vägs frihandeln in som en viktig fråga inför valet.

 

Vikten av att rösta

–  Upp emot 70 procent av de beslut som fattas i en kommun är kopplade till EU:s lagstiftningar och direktiv. Dessa påverkar vårt vardagliga liv, och vill man vara med och påverka hur ens liv ska formas i Sverige och i Europa bör man ta vara på sin röst, säger Jelena Drenjanin.

 

 

Varför ska man rösta på Moderaterna?

– Idén med frihandel är något som genomsyrar vårt parti. Vi tror även på individens frihet och styrkor. Vi ser sedan till att länderna stöttar varandra de frågor som vi har gemensamt, säger Jelena Drenjanin.