Vänsterpartiet inför EU-valet

Av Sebastian Vognsen och Morgan Storesund
Intervju med Nujin Alacabek Darwi, Vänsterpartiet

Nujin Alacabek Darwin vill få fler att rösta i EU-valet eftersom EU påverkar utgången för livet i Sverige. och då gäller det att göra informationen enkel och prata så folk förstår, menar Alacabek Darwin. 

– Det är viktigt att människor är med och påverkar beslut som kan sätta ramar för hur deras liv kommer att se ut, säger hon. 

I riksdagsvalet 2018 röstade 87% av Sveriges befolkning, men valet till EU är inte i närheten av de siffrorna. Varannan svensk röstade inte i EU-valet 2014 och Nujin Alacabek Darwin tror att en anledning kan vara att EU känns som ett projekt långt borta. 

– Jag tror det är viktigt att politiken ligger nära människor, och när det gäller EU kanske folk inte förstår vad allt innebär. 

I riksdagsvalet förra året ökade Vänsterpartiet från 5.7 procent 2014 till 8 procent 2018. Nujin Alacabek Darwin säger att partiet inte satt några definitiva mål men att hon väntar sig en liknande ökning inför EU-valet. Förra valet landade Vänsterpartiet på 6.3 procent. 

– Det är väldigt viktigt med en stark vänster och kollar man på ökningen i riksdagsvalet borde vi kunna öka minst lika mycket. 

Ett av Vänsterpartiets hjärtefrågor är jämställdhet mellan män och kvinnor. 2011 introducerades Istanbulkonventionen som är ett juridiskt instrument för de länder i EU som strävar efter nolltolerans mot våld mot kvinnor. Nujin Alacabek Darwin vill därför att mer resurser ska läggas på att stärka arbetet som görs på kvinnojourer. 

– Man måste rappa på arbetet och jobba i enlighet med de avtal som gjorts i och med Istanbulkonventionen. 

Vart femte år röstar man i EU-valet. I Sverige är det val den 26 maj.