Konsten på Södertörns högskola

Av Alice Holmström, Nahritha Al-Khameesi