lördag 25 maj 2024

ABF Botkyrka-Salem sågar kommunens utredning: “Skulle inte duga som B-uppsats’’

Läs också
ABF bemöter Botkyrka kommuns polisanmälan. Foto: Albin Jonsson

Kultur- och fritidsnämnden har polisanmält ABF Botkyrka-Salem för välfärdsbrott efter en utredning om missförhållanden i studieförbundets fritidsverksamhet. ABF Botkyrka-Salem bemöter nu kritiken.

En utredning gjord på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden i Botkyrka kommun pekar på missförhållanden inom ABF Botkyrka-Salems fritidsverksamhet. Undersökningen, utförd av det externa säkerhetsbolaget 2secure, visar att elva anställda tidigare dömts för brott. Dag Ahlse (C), kultur- och fritidsnämndens vice ordförande, förklarar att de missförhållanden som rapporten påvisar utgör en risk både för anställdas trygghet och de unga besökarnas säkerhet. Rapporten förklarar också att det ska ha förekommit kriminella aktiviteter i fritidsgårdarnas lokaler.

– Utredningen ger mig en helhetsbild som talar för att ABF Botkyrka-Salem inte är lämpliga att bedriva fritidsverksamhet, säger Dag Ahlse.

Den 1 april polisanmälde kommunen ABF Botkyrka-Salem för välfärdsbrott. Detta för att pröva om studieförbundets hantering av statliga medel kan ha brutit mot lagen. Enligt utredningen ska ABF Botkyrka-Salem gjort inköp som inte varit nödvändiga för verksamheten. Utredningen pekar också på att studieförbundet ska ha bedrivit kursverksamhet utöver vad som fanns överenskommet mellan de två parterna. Unga har fått bilda studiecirklar, för vilka studieförbundet erhållit ytterligare statligt bidrag.

Men studieförbundets ombudsman Sebastian Flygar förnekar att de gjort något fel och är kritisk mot kommunens agerande. Han förklarar att de har varit väldigt tydliga i uppgörelsen med att kursverksamheterna är en del av deras mervärde.

– I stort sett hela rapporten är felaktig, säger Sebastian Flygar. 

Det lokala förbundets ordförande, Christina Zedell, instämmer och menar att rapporten är oproffsig.

– Rapporten hade inte ens godkänts som en B-uppsats. Den är felaktigt utförd. Till exempel har de inte tagit kontakt för att reda ut frågetecken och de har utgått ifrån ett snävt urval av visselblåsare, säger Zedell.

Enligt Sebastian Flygar och Christina Zedell har inte kultur- och fritidsnämnden öppnat upp för en dialog i ärendet, vilket har lett till missförstånd.

– Hade de ringt och frågat hade jag kunnat förklara alltihop, säger Christina Zedell.

ABF Botkyrka-Salem har lämnat in en överklagan på beslutet att stänga de fritidsverksamheter som drevs i studieförbundets regi. I väntan på att en förundersökning ska inledas av polisen arbetar Sebastian Flygar på att svara på de anklagelser som rapporten lägger fram.

– Vi välkomnar en rättssäker utredning, säger Sebastian Flygar. 

Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami