torsdag 30 maj 2024

ABF storsatsar – Så ska unga vuxna i Flemingsberg trygga sin framtid

Läs också
Fr. v: Emma Rasmusson, verksamhetsutvecklare och Marie Konte, aktivitetsledare. Foto: Emma Rasmusson/privat

Studieförbundet ABF Huddinge gör en storsatsning på unga vuxna i Flemingsberg, Visättra och Vårby gård. Unga ska ges möjlighet att lära sig hur man kan organisera sig och påverka sitt lokalsamhälle.

Ett stort fokus i projektet ligger på att öka unga vuxnas delaktighet i sitt närområde. Enligt Emma Rasmusson, verksamhetsutvecklare på ABF Huddinge, finns det heller inte mycket fritidsaktiviteter för unga vuxna i dessa områden.  

– Vi försöker se de ungas behov och motverka strukturella förtryck som i hög grad påverkar unga vuxna som bor i förorten. Man ska få känna hopp, tro och makt genom träffarna. Det finns så många unga vuxna som bor i våra områden som har ett driv och behöver förstärkas i det, säger hon.

Det är inte Rasmusson som personligen leder träffarna. Det är så kallade aktivitetsledare som står för den rollen. Dessa är i nuläget två unga vuxna från området. Anledningen till varför man vill att unga vuxna hjälper till är för att ge deltagarna förebilder i deras egna ålder.   

Under jobb och plugg har ABF diskuterat hur man kan söka jobb och vad det finns för sommarjobb. Man kan även komma in för att prata och ventilera kring sina egna framtidsplaner.

– Tittar man på dessa områden råder det hög arbetslöshet, lågt valdeltagande och upplevelsen av delaktighet och inflytande över samhällsutvecklingen. Det är också många unga vuxna som har en begränsad bild av vilka vägar man kan gå i arbetslivet. Projektet handlar om att bredda synen och visa på de möjligheter som finns för unga vuxna, säger Emma Rasmusson. 

Hon berättar vidare hur de har finansierat satsningen. 

– Vi har sökt pengar från Huddinge kommun för att bedriva den här verksamheten. Jobb och plugg är ett av många teman i vår satsning, vi kommer sedan arbeta med andra teman under våren, säger Emma Rasmusson. 

Hittills har Min framtid genomfört tre träffar under temat jobb och plugg. Nu återstår endast ett tillfälle för jobb och plugg, den 20 april. I fortsättningen fortsätter projektet med andra teman under våren och hösten. Träffarna i Min framtid sker på torsdagar 17-20 på ABF i Flemingsberg och ABF i Vårby gård.  

Isac Lifvakt 

Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami