lördag 18 maj 2024

Lärare på Trångsundsskolan slog sönder dator i frustration

Läs också
Foto Wikimedia

En lärare på Trångsundsskolan i Huddinge fick ett utbrott under en lektion och slog sönder en av skolans datorer framför sin klass. En video på händelsen florerar nu på sociala medier. Samtidigt har kommunen fått in flera klagomål angående skolan, och personalen larmar om resursbrist.

– Vi har inte tiden som behövs för att se till att alla får den rätta hjälpen, säger en lärare på skolan.

Skolan har en historia av att vara problemfylld och år 2017 fick man hård kritik från Skolinspektionen. Hälften av Skolinspektionens tvångsåtgärder i Huddinge samma år rörde då Trångsundsskolan.

Under februari och mars i år har Huddinge kommun fått in flera klagomål gällande Trångsundsskolan. Utöver händelsen med den sönderslagna datorn har det handlat om att elever inte får det stöd de behöver i undervisningen, och om mobbning som även gått så långt att det polisanmälts.

Trångsundsskolan har under de senaste fyra åren haft tre olika rektorer. Under en intervju med en lärare på skolan, som vill vara anonym, uttrycks en stor frustration kring det kontinuerliga bytande av ledning på skolan. Läraren uttrycker en önskan om tydligare struktur för att kunna förbättra miljön på skolan, och att fler lärare anställs. Hon menar även att arbetssituationen har försämrats i och med den pågående renoveringen, som beräknas vara klar höstterminen 2022. Efter ombyggnaden beräknas man kunna ta emot ytterligare 150 elever – vilket kommer göra Trångsundsskolan till den största grundskolan i Huddinge kommun, med klasser från förskoleklass till årskurs nio. Kostnaden för ombyggnationen uppskattas till 120 miljoner kronor, vilket motsvarar över 350 årslöner för lärare.

– Jag upplever att det är väldigt stressigt. Jag har det senaste året behövt flytta min klass till en separat byggnad, för att man har renoverat huvudbyggnaden. Där har jag varit nästan helt själv med min klass i en separat byggnad, och jag upplever att det har varit stressigt att axla det själv. Vi har precis flyttat tillbaka till huvudbyggnaden och allt flyttande är en stor stress i sig, säger den intervjuade läraren.

I slutet av mars fick en lärare ett utbrott i klassrummet där hon enligt eleverna skrek och lämnade rummet, efter att hon slagit sönder en av skolans datorer. En förälder valde att kontakta skolledningen och kommunen. Återkopplingen var att de har en policy för hantering av klagomål, och efter ytterligare korrespondens meddelade kommunens utbildningsdirektör att de kommer att utreda ärendet. Vad policyn är samt hur kommunen kommer att utreda ärendet framkommer inte. Läraren har efter händelsen kontaktat föräldrarna och uppgett att hennes utbrott berodde på bristande resurser och hög arbetsbelastning.

Den intervjuade läraren ger medhåll:

– Alla problem och incidenter som uppstått de senaste månaderna har lagts på varandra och det har varit otroligt stressigt för oss lärare. Jag har till och med behövt vara hemma från jobbet för att jag inte har orkat med.

Skolledningen och Huddinge kommuns barn- och ungdomsförvaltning har kontaktats för

kommentarer kring händelsen och den upplevda resursbristen, men utan resultat.

Moa Hanseblad, Sarah Lindstrand Mboge, John Riggebo

Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami