söndag 26 maj 2024

Arbetet med ett nytt kommunhus går vidare

Läs också
Såhär kan det nya kommunhuset och biblioteket komma att se ut. 
Bild från kommunens detaljplan för nytt kommunhus på Paradisbacken 33.

Det nuvarande kommunhuset i Huddinge rymmer inte alla tjänstemän. En detaljplan för ett nytt kommunhus har tagits fram och allmänheten har fått komma med synpunkter. Nu väntar ytterligare utredningar och beslut.

I dag finns Huddinge kommunens förvaltningar och bolag på många olika platser. Enligt Mimmi Bünsow, projektchef för det nya kommunhuset, är kommunens tjänstemän och administrativa personal i dag fördelade på 42 lokaler i 11 olika fastigheter.

– Lokalerna är spridda i kommunens olika orter och den nuvarande lokaliseringen saknar goda förutsättningar för samarbete mellan förvaltningar och bolag, säger Mimmi Bünsow.

Ett av kommunens mål med projektet är att de nya lokalerna ska öka samarbetet mellan förvaltningar och främja möten mellan kommunanställda och medborgare. Enligt projektbeställningen förväntas 1 280 medarbetare ha sin huvudsakliga arbetsplats i det nya kommunhuset.

Det nya kommunhuset planeras ligga på Paradistorget i Huddinge centrum. Där ligger i dag en fastighet som inrymmer vårdcentral, gymnasieskola, kulturskola samt barn- och ungdomsmottagning. Enligt den detaljplan som tagits fram ska den nya byggnaden utgå från huset som ligger där i dag. Ytterligare två våningar ska byggas till, Paradistorget byggs delvis över och ett nytt bibliotek ska byggas i anslutning till huset.

Under våren har kommunen haft samråd med medborgare. Frågor har ställts kring vad som händer med den nuvarande verksamheten. Enligt Mimmi Bünsow har vårdcentralens placering varit en viktig fråga på dessa samråd.

– Man kommer att gå igenom de behovskrav som de befintliga verksamheterna har och målet är att de fortsatt ska kunna erbjudas lokaler som passar deras behov, säger Bünsow.

Arbetet med att peka ut nya lokaler åt verksamheten som finns där i dag pågår och väntas vara klart under hösten 2022. 

När kommunens anställda flyttar in i det nya kommunhuset kommer nuvarande kommunhus och bibliotek att lämnas tomma. Det är ännu inte bestämt vad lokalerna ska användas till, men kommunen arbetar med att ta fram förslag på hur de ska användas i framtiden.

Mimmi Bünsow uppskattar att bygget skulle kunna påbörjas under 2024 och om allt går enligt planeringen ska inflyttning ske under 2027.

Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami