tisdag 28 maj 2024

Avstängda hissar skapar problem på campus

Läs också
Martin Calen drabbades av en korsbandskada, och när både hissarna och rulltrapporna stod stilla, var han tvungen att gå upp de stillastående trapporna. Bild: Victoria Solvin

Framkomligheten kring Campus Flemingsberg har under höstterminen försvårats av avstängda hissar och rulltrappor. I Blickagången, som går upp till Campus Flemingsberg, är hissen avstängd för renovering, vilket får konsekvenser för elever och personal.

För studenten Martin Calén blev situationen kännbar i samband med en korsbandsskada tidigare under terminen. Under en period var både rulltrapporna och hissen till Campus avstängda. Lösningen för honom blev att, med ett skadat korsband, gå upp för de stillastående rulltrapporna. 

Det är ganska komiskt att man måste upp för den här hemska backen. Det är som att de tänker att alla som studerar på högskolan är unga och kan röra sig … men alla kan ju inte det.

Hissen i Blickagången är Huddinge kommuns ansvar. Jerry Norén är enhetschef för trafik och gata i kommunen. I ett mejl till Nytt i Flempan skriver han att renovering av hissen genomförs efter en period av återkommande driftstopp. Kommunens förhoppning är att detta problem ska upphöra efter att renoveringen av hissen färdigställts. 

Huddinge kommun DO-anmäld

Martin Calén uttrycker dock oro över hur den avstängda hissen kommer påverka möjligheten att ta sig till skolan under vinterhalvåret. Studenter och personal i behov av hiss hänvisas i dag till uppgången mot Fleminghallen, som ligger längre från campus. Den extra transportsträckan från stationen medför redan i dag utmaningar i form av biltrafik och en backig terräng. Snö och halka riskerar att ytterligare försvåra framkomligheten. 

Somliga menar att avstängningen av hissen de facto är diskriminering. Den 27 september inkom en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen angående situationen. Anmälaren hänvisar till att “ […] de med gånghjälpmedel, rullstolar, permobiler etc. förnekas samma tillgänglighet som fullt friska.” Den 1 november meddelade DO att man inte ämnar utreda anmälan vidare. 

Beskedet från Jerry Norén är emellertid att studenter inte behöver känna oro. Renoveringen av hissen i Blickagången beräknas vara klar i december.

Det är en omständig omväg till campus när hissarna och rulltrapporna står stilla. Bild: Victoria Solvin
Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami