måndag 20 maj 2024

Bilfri vecka säkrar barnens väg till skolan

Läs också

En hel vecka utan bilåkande till och från skolan för barnen i Huddinge. Snart är det återigen dags för Huddinge kommuns årliga bilfria vecka. Syftet är att säkra skolvägar och bidra till ett hållbart samhälle.

Projektet Säkra skolvägar uppmuntrar föräldrar i Huddinge att lämna bilen hemma. Foto: Frankie Fouganthin

Den 1–7 maj uppmuntras föräldrarna i Huddinge att lämna bilen hemma. Istället är det meningen att både föräldrar och barn ska cykla, åka kollektivt eller gå till skolan. Den bilfria veckan anordnas för att minska trafiken vid skolorna, minska utsläppen och öka motionen för både barn och vuxna. 

De skolor som vill ställa upp anmäler sig för att delta under den bilfria veckan. Skolpersonalen har som uppgift att uppmuntra eleverna att gå och cykla i den mån de kan. De ska även sprida budskapet om den bilfria veckan i skolan och prata om de positiva effekterna av att undvika att ta bilen på morgonen. Banderoller, som skickas ut av kommunen till de skolor som anmält sig, sätts upp på skolorna.

Huddinge kommun har aktivt arbetat med att få barn att cykla och gå till skolan istället för att skjutas av vårdnadshavare. Kommunen anordnar bland annat en gå- och cykla tävling samt ett gåtåg där familjer turas om att följa sina egna och andras barn till skolan. 

Nytt i Flempan har pratat med Emma Wallgren som är projektledare för Huddinges projekt Säkra skolvägar. 

– Projektet Säkra skolvägar är en profilfråga för Huddinge som vi jobbat systematiskt med sedan 2009. Den bilfria veckan har pågått i flera år men deltagandet varierar mycket. Det är svårt att veta exakt hur många som deltar eftersom vissa redan har banderoller och uppmärksammar veckan på sitt eget sätt. 

Emma Wallgren berättar att engagemanget minskat en del då fler valde att skjutsa sina barn till skolan under pandemin. De skolor som deltar är oftast de med skolledningar som brinner för säkra skolvägar. 

– I år har jag bara fått in tre skolor som meddelat att de kommer att delta under veckan. Jag har bara jobbat i Huddinge i ett år men med hjälp av uppföljningar har jag sett att deltagande varit högre tidigare år. 

Emma Wallgren berättar att Huddinge har som mål 2030 att färre än 15 procent av barnen ska åka bil hela vägen till skolan. De senaste åren har det varit mellan 20-25 procent av eleverna som fått skjuts till skolan.

Moa Vermcrantz

Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami