lördag 25 maj 2024

Botkyrka fortsätter växa – fler bostäder byggs

Läs också

Det råder bostadsbrist i majoriteten av kommunerna i Stockholms län. Botkyrka har däremot planer på fortsatt tillväxt.

Foto: Pixabay

BOTKYRKA. Kommunen jobbar utifrån en översiktsplan. Enligt planen som aktualiserades 2014 ska det byggas 20 000 nya bostäder fram till 2040. Charlotte Richardsson som är planchef i kommunen menar att det är en hög siffra. 

 – Våra politiker har givit oss i uppdrag att försöka åstadkomma möjlighet att bygga 1000 nya bostäder per år. I jämförelse med många andra kommuner i regionen är det ett väldigt högt ställt mål. En del kommuner anser att de inte behöver bygga mer bostäder. De vill inte ha mer inflyttning, men det vill vi i Botkyrka, säger Charlotte Rickardsson.  

Under de senaste två mandatperioderna har det byggts nästan 8 000 nya bostäder i Botkyrka. Kommunen har därför talat om att sänka målet i nästa översiktsplan. 

–  Vi pratar om att skruva ner målet från 1 000 lägenheter till en mindre siffra. Utrymme finns det, men de enkla platserna är redan bebyggda. Man vill bygga där det finns god kollektivtrafik och man vill undvika värdefulla naturområden. Det finns många begränsningar, det är mycket som ska klaffa, fortsätter Charlotte Rickardsson. 

Inte enbart lägenheter 

Det är en lång process från detaljplan till bygglov, och det är just nu flera pågående byggen runt om i kommunen. Två av dessa projekt är Slagsta strand i Norsborg och Sandstugan i Uttran. Under de senaste tre åren var 82 procent av de nya bostäderna lägenheter. 

Foto: Pixabay

Enligt Camilla Schultz som är mark- och exploateringschef är det viktigt för kommunen att möjliggöra för byggen av olika typer av bostäder.  – Det byggs väldigt mycket, och det är mycket som har byggts. I det politiska uppdraget ingår det också att det ska var blandad bebyggelse. Det ska finnas både bostadsrätter och hyresrätter. Det ska vara möjligt att köpa sin bostad, det ska finnas radhus och småhus. Men det ska också byggas hyresrätter, berättar Camilla Schultz. 

Framtiden är ljus 

Kommunen hade tidigare ett lägre mål, men den valde att öka tillväxttakten. Tillväxten måste följa marknaden och det måste finnas personer som vill och kan köpa eller hyra bostäderna. Men det finns även andra aspekter att ha i åtanke när kommunen bestämmer takt, som infrastruktur och kommunal service. Det kan nu vara läge för kommunen att avvakta lite.  – Botkyrka har lyckats få fram mycket bostäder. En kommun som Botkyrka som växer väldigt fort för med sig många åtaganden. Det behövs då förskolor och skolor, hela kommunen måste hänga med när man bygger mycket. Men Botkyrka har absolut ambitionen att fortsätta växa, säger Camilla Schultz.

Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami