lördag 25 maj 2024

Botkyrka kommun kritiserar lagförslag om vistelseförbud

Läs också
Botkyrka kommun sågar regeringens förslag om vistelseförbud. Foto: Jonna Ekström

Botkyrka kommun anser att en lag om vistelseförbud kan öka rekryteringen av barn under 15 år till kriminella gäng. Andra åtgärder behövs.

Botkyrka kommun ställer sig kritisk mot regeringens lagförslag om införandet av ett vistelseförbud på vissa områden. Syftet med lagförslaget är att stärka bekämpningen av brottslig verksamhet som utövas av kriminella nätverk. Trots det riskerar lagen enligt kommunen att bli kontraproduktiv.

– En konsekvens av lagförslaget kan bli att risken för rekrytering till kriminalitet ökar för barn under 15 år som inte kan lagföras och därmed blir än mer attraktiva att använda för kriminella handlingar. Kommunen anser därför att andra åtgärder behövs, skriver kommunen i ett remissvar.

Kommunen har dock inte konkretiserat vad de ska vidta för andra åtgärder men Botkyrka har en grannstöd och grannsamverkan för att motverka brottsligheten i boendemiljöer. Det är en ideell organisation som arbetar med att se, synas och iaktta. De går runt dagtid mellan klockan 9-16 och under nattetid kan de låna ut sina bilar till nattvandrare. De går-och eller åker runt i områden för att synas och iaktta vad som händer, och samarbetar med olika aktörer. De har dels en överenskommelse med kommunen och Botkyrkabyggen, men de samarbetar även med polisen.

Även om kommunens våldspreventiva center (VPC)  ansvarar för trygghetsvärdar så bidrar Botkyrkas Grannsamverkan på andra sätt till att motverka brottsligheten i kommunen.

– Vi är ofta ute även på helgerna med bil och västar vid olika event som kommunen eller bostadsföretag bjuder in oss till, säger ordförande i Grannstöd och Grannsamverkan Jan Karlsson.

Vistelseförbudet skulle innebära att personer som misstänkts kunna begå brott inte ska få vistas på allmänna platser där barn ofta befinner sig, som till exempel skolgårdar. Risken är även stor att kriminaliteten istället flyttar till mer dolda platser, och det blir därför svårare att skydda utsatta barn, skriver kommunen.

Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami