tisdag 28 maj 2024

Botkyrka satsar på papporna

Läs också
Petra Thomassen är kurator på familjecentralen i Tullinge. Foto: Privat

Botkyrka kommun har under den senaste tiden satsat på att utbilda par i föräldraskap, anknytning och jämställdhet genom digitala utbildningar. Men efter ny forskning läggs nu fokus och satsning på pappor i Botkyrka.

Forskning visar att var fjärde nybliven pappa har depressiva symptom, enligt en studie gjort av Elia Psouni, leg. Psykolog och docent i psykologi tillsammans med Anna Eichbichler, klinisk psykolog vid Lunds universitet. Forskarna har benat i orsakerna bakom varför pappor mår dåligt och funnit att orsaker som negativ självbild och oro över att inte räcka till i nära relationer kan ligga bakom, något som kan ha sin grund i erfarenhet från barndom och egna föräldrar.

På familjecentralen i Botkyrka finns en mängd olika stödfunktioner där alla arbetar för att i ett tidigt skede ge stöd och bidra till hälsofrämjande verksamhet för föräldrar, med pappor i fokus.

Ett av initiativen är en digital föreläsning med par – och familjeterapeuten Marcus Peterson. Han föreläser om tiden innan förlossningen de första åren som förälder och relationen till barnet/barnen och till partnern. Han lyfter även upp känslor av glädje och oro kopplat till föräldraskap. 

Petra Thomassen är en av dem som arbetar på familjecentralen i Tullinge. Som kurator möter hon föräldrar till barn mellan 0-6 år, både i enskilda samtal, parsamtal och genom de gruppaktiviteter som kommunen erbjuder. 

–        Jag tror att detta initiativ behövs för alla föräldrar som skulle önska, oavsett om de bor i Botkyrka eller andra kommuner. Vi möter många föräldrar som känner stress och är osäkra i föräldraskapet men även i relationen efter att de fått barn.

Petra Thomassen förklarar att det uppkommer rätt ofta problem med att förstå sina känslor. Att inte känna sig sedd och bekräftad kan leda till missförstånd, osäkerhet och konflikter i relationen. Detta förankras väl med forskningsresultat från Lunds universitet, att dåligt självförtroende och självkänsla i parrelationen triggar föräldrar stressen, vilket i sin tur triggar de depressiva symtomen.

– Vi har haft grupper riktade till pappor för att de ska få en egen arena då samhället är ganska riktat till mammor och kvinnan då en familj bildas. Det är inte heller så lätt för pappan att hitta sin roll.

Föreläsningen tar upp jämställdhet och familjeliv främst ur pappans perspektiv, och har mötts med positiv kritik tidigare då föräldrar som var nöjda och tacksamma.

Nästa föreläsningstillfälle med par – och familjeterapeuten Marcus Peterson äger rum efter årsskiftet.

Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami