torsdag 30 maj 2024

Botkyrka satsar på trygghet för företagen

Läs också
Stina Lundgren
Stina Lundgren (M), ordförande i Botkyrkas Kommunstyrelsen. Foto: Lihiem Aradom

I fjol utmärktes Botkyrka till bästa tillväxtkommun av Stockholms 26 kommuner. I år fortsätter kommunen att satsa på att skapa trygghet för företagen. 

– Goda relationer mellan kommunens verksamheter och företagen har en avgörande betydelse för framgång, säger Stina Lundgren (M), kommunstyrelsens ordförande.

Hon betonar att det nya politiska ledarskapet, som har varit på plats sedan tre månader tillbaka, kommer att satsa på att bygga bort otrygga områden och etablera ordning och reda. Hon framhåller fortsatt fokus på att underlätta för företagare, särskilt när det gäller att navigera genom administrativa processer och bevara hög servicenivå.

– Vi har näringslivsenheten som konstant är ute bland företagen och ger möjlighet till företagen att få stöd och hjälp. Man behöver inte alltid uppfinna hjulet själv, vissa företag kanske behöver hjälp med ekonomi eller redovisning och då finns det hjälpen att få, förklarar Stina Lundgren (M).

Botkyrka vill bygga bort otrygga platser

Stina Lundgren (M) riktar även uppmärksamhet mot initiativ som Tillväxt Botkyrka, ett icke-vinstdrivande samverkansinitiativ mellan näringsliv och kommun, som ger aktivt stöd till växande företag och därigenom har skapat ett bra rykte bland näringslivet.

För att ytterligare stödja tillväxten och skapa arbetstillfällen, planerar Botkyrka att satsa på att bygga bort otrygga områden och förbättra infrastrukturen. En investering på 120 miljoner kronor under de kommande tre åren kommer att inriktas på att öka tryggheten, med åtgärder såsom förbättrad belysning.

– Svensk näringslivs ranking går ganska hårt ut nu och säger att företagen generellt i Sverige känner sig otrygga, och då vill ju skapa förutsättningarna för dem att kunna bedriva sin verksamhet i trygghet och inte under hot från gängkriminella.

Stina Lundgren (M) understryker vikten av att vara lyhörd gentemot företagarnas behov och menar att hon framöver kommer att aktivt delta i  dialoger genom evenemang som företagarfrukostar och företagsbesök.

Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami