lördag 25 maj 2024

Botkyrkas krisorganisation

Läs också

Norsborgsskjutningen 5 april var gnistan som fick Botkyrka kommun att starta en krisorganisation – som Nytt i Flempan skrivit om tidigare. 

– Arbetet mot kriminalitet ska vara högt prioriterat, säger Parvaneh Sharafi, områdesstrateg i Botkyrka kommun

I början av månaden miste en ung kille livet. Tragedin har väckt reaktion från kommunen och en krisorganisation startades. Representanter från bland annat skola, kultur- och fritid, och socialtjänsten är en del av organisationen, enligt Botkyrkas webbplats. Men hur har det sett ut sedan organisationens start 6 april? 

Nattvandrarna har funnits på plats och är fortsatt närvarande i Norsborg och vi hade även så kallade utsättning möten där representanter från polisen, väktare, trygghetsfältare, områdessekreterare och nattvandrarna deltog. Dagen efter det inträffade öppnade även en lokal upp i området ditt medborgare kunde vända sig, säger Parvaneh Sharafi, områdesstrateg i Botkyrka kommun. 

Parvaneh Sharafi
Parvaneh Sharafi, områdesstrateg i Botkyrka kommun. Foto: Sofi Sykfont

Utöver dessa verksamheter har även åtta skolor i kommunen våldsförebyggande arbete för de yngre årskurserna. 

– Elever, skolpersonal och föräldrar får olika utbildningar i hur de kan förebygga våld. Förebyggarenheten är en annan del och består av förebyggande socialsekreterare, områdessekreterare, föräldrastödssamordnare, stödcentrum för unga brottsutsatta, medlingsverksamheten och öppna förskolan. Deras uppdrag är att arbeta förebyggande med barn, unga och föräldrar, bland annat genom MVP, TÅGET, ABC föräldrastödsgrupper.

Botkyrka kommun har en plan om hur de ska hindra flera brott att ta plats, men vad är målet för framtiden? 

– I Botkyrka ska alla vara och känna sig trygga. Trygghet handlar både om reella hot och om känsla. Ett problem är att många Botkyrkabor inte känner sig trygga i kommunen. Man ska dessutom trivas i sitt område. Trygghet och trivsel är grundläggande för att man ska vilja bo i Botkyrka och för att man ska vilja ta hand om sitt område. Därför ska arbetet mot kriminalitet vara högt prioriterat.

Kommunen har även öppnat ett telefonnummer för kris- och samtalsstöd för medborgare som behöver prata om det som har skett. Samtalet blir kopplat till socialtjänstens samtalsmottagning och Pernilla Vera Jr, säkerhetschef, värnar om vikten att vuxna pratar med barn och att skjutning är oacceptabelt. Via Botkyrka kommun säger hon att samarbete behövs för en möjlig förändring.

– Vi behöver alla bry oss, reagera och agera, säger Pernilla Vera Jr.

Viktiga telefonnummer
Kris- och samtalsstöd  
08 530 623 60
Trygghetsfältarna
08 530 611 15
Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami