torsdag 30 maj 2024

Botkyrkas nya naturreservat – ett hopp för klimatet och biodiversiteten

Läs också
Botkyrkas nya naturresarvat i Mälarskogen ska öka den biologiska mångfalden. Foto: Niki Tegeland

Den biologiska mångfalden är grunden för allt liv på jorden och är i nuläget hotad, enligt FN:s forskarpanel. För att förhindra utvecklingen behöver världen värna om arternas livsmiljöer. Botkyrkas nya naturreservat Mälarskogen är ett exempel på hur kommunen arbetar med frågan, menar kommunbiologen Britta Ahlgren.

I juni 2022 beslutade Botkyrkas kommunfullmäktige att bilda Mälarskogens naturreservat. Det skyddade skogsområdet sträcker sig från Norsborgsparken i väst till Slagsta Marina i öst. Den artrika skogen kan utforskas via promenadstråket som går längs med vattnet. På ena sidan reser sig den täta skogen högt och på andra sidan löper fjärden. Spår av bäver syns på de gnagda trädstammarna längs vattenbrynet och färgglada fågelholkar ger en vink om reservatets rika fågelliv.

Britta Ahlgren på Hågelbystigarna i Botkyrka. Foto: Privat

Britta Ahlgren har arbetat som kommunbiolog i Botkyrka i över tjugo år. Hon har arbetat med naturvårdsfrågor med syfte att gynna den biologiska mångfalden i kommunen

– Det är ju väldigt stort fokus i samhället på klimatförändringarna och de negativa konsekvenser som det kan medföra, berättar Britta. Men det glöms ofta bort att förlusten av biologisk mångfald är ett lika stort hot.

FN:s forskarpanel för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, IPBES, visar att förlusten av livsmiljöer är den främsta orsaken till den försämrade biologiska mångfalden. Världsnaturfonden (WWF) varnar för att det kan leda till att ekosystemen rubbas så hårt att vi riskerar grundläggande livsbetingelser som dricksvatten och ren luft att andas. 

Kommunbiolog Britta Ahlgren menar att förlusten av biologisk mångfald är ett lika stort hot som klimatförändringarna. Foto: Niki Tegeland

I Mälarskogens naturreservat finns flera områden med höga naturvärden. Redan 2003 avgränsade Skogsstyrelsen platser i området som är extra viktiga för den biologiska mångfalden, så kallade nyckelbiotoper. Det är mark som är särskilt viktig och känslig och spelar en avgörande roll för ekosystemen. Det skyddade området, som är ett större grönområde, begränsar dessutom effekterna av klimatförändringarna genom att vara temperaturreglerande. Skogen håller alltså ner temperaturen i det närliggande området.

I nuläget finns ingen djupgående information om naturreservatet på kommunens webbplats. Även på plats saknas gränsmarkeringar och informationsskyltar.

– Processen dröjer helt enkelt på grund av tidsbrist, säger Britta. Men jag hoppas att det kommer bli helt färdigt nästa år.

Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami