lördag 25 maj 2024

Bygglovsuppror i Huddinge

Läs också
Kvarnbergsplan Foto: Huddinge Kommun
Hanteringen av bygglovsärenden i Huddinge kommun upprör. Foto: Huddinge Kommun

Invånare som söker bygglov i Huddinge kommun är missnöjda med hur deras ärenden hanteras. Bristande kommunikation och långa handläggningstider är några av problemen som presenteras i en namninsamling och skrivelse till kommunen. 

Bygglovsupproret. Det är namnet på den skrivelse som Huddingebor lämnat in som protest mot hur deras bygglovsansökningar behandlats. I skrivelsen som skickats till miljö- och bygglovsförvaltningen på Huddinge kommun vittnar invånarna om ekonomiska förluster till följd av långa handläggningstider, en känsla av maktlöshet och i somliga fall att de ångrar att de valt att flytta till Huddinge.

Efter skrivelsen startades en namninsamling för att stödja Bygglovsupproret. På torsdagen hade 289 personer skrivit under den. 

En av personerna bakom initiativet är Ali Salim. Han har sökt bygglov i Huddinge kommun och är kritisk till hur hans ärende hanterats. Ali Salim tror att folk med pågående bygglovsärenden avstår från att ställa upp med namn i skrivelsen av rädsla för att kritiken skulle kunna innebära avslag.

– Folk är väldigt rädda, säger han.

En arkitekt i Huddinge med stor erfarenhet av att arbeta med bygglovsansökningar i kommunen säger till Nytt i Flempan att personalen på bygglovsavdelningen i Huddinge inte har den kompetens och utbildning som behövs för att fatta beslut om bygglov. Hen anser även att det är svårt att framföra kritik mot verksamheten. Arkitekten vill vara anonym då hen är rädd att förlora uppdrag.

– Säger jag vad jag tycker under ett pågående ärende kan det uppstå konflikt. Då tar bygglovet längre tid och i slutändan blir kunden arg på mig.

Morgan Randall Svahn, bygglovschef på miljö- och bygglovsförvaltningen i Huddinge kommun, anser att kritiken är orättvis. Enligt honom har samtliga medarbetare på avdelningen både rätt utbildning och tidigare erfarenhet av liknande arbete. Samtidigt har han förståelse för att de som söker bygglov är frustrerade. Handläggningstiderna har varit långa, medger han.

– Under pandemin ökade antalet bygglovsansökningar jättemycket, och många slutade på avdelningen. Nu har vi nyrekryterat och jobbat i kapp kön.

Att det funnits svårigheter att kommunicera med handläggare på avdelningen är Morgan Randall Svahn medveten om. Sedan ett par veckor har kommunen därför infört ett system där man kan boka en telefontid med en handläggare via kommunens hemsida.

De anonyma vittnenas rädsla över att få avslag på sin ansökan anser Morgan Randall Svahn inte är befogad.

– Vi är en myndighet. Man kan inte skrämma oss till att godkänna ett bygglov, lika lite som man kan få avslag om man kritiserar oss. Man har rätt att yttra sig om man anser att vi gjort ett dåligt jobb.

Nils Ahlén är en av de som sökt bygglov i kommunen. Han har skrivit under namninsamlingen och anser inte att kommunen gjort tillräckligt.

– De anställda på bygglovsavdelningen gör inte vad de kan för att underlätta för oss invånare. Jag kommer aldrig att söka bygglov i Huddinge igen, säger han.

Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami