fredag 19 juli 2024

Dåliga villkor och bristande jämställdhet skrämmer bort forskare 

Läs också

Sveriges universitetslärare och forskare (Sulf) skriver i en debattartikel i Altinget att otrygga anställningar och bristande jämställdhet medför att svenska universitet tappar sin attraktionskraft. Nytt i Flempan har pratat med några forskare på Södertörns högskola.

Enligt debattartikeln krävs ny kunskap för att lösa framtida samhällsutmaningar – men för ny forskning krävs nya forskare. Sulf menar att en akademisk karriär idag anses som osäker. Anställningarna är korta och anslagen kommer ofta från stipendier och inte från lön. Nästan 30 procent av alla universitetslärare och forskare har idag en tidsbegränsad anställning. Detta medför, enligt debattörerna, att talanger riskerar välja utländska universitet eller helt andra arbetsgivare. 

Kim Silow Kallenberg, foto: Cecilia Erika Samriti Sharma

Kim Silow Kallenberg är docent, lektor och avdelningsföreståndare vid Institutionen för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola. Hon driver ett forskningsprojekt om akademikers erfarenhet av stress och utmattning i relation till yrket. Hennes erfarenhet är att situationen för disputerade ofta är osäker. 

– Det kan ta 8–10 år efter att man är färdig med sin avhandling tills man får en fast tjänst, vilket medför långa perioder med osäkra anställningar. Jag tycker att det borde vara inbyggt i systemet att man får en fast tjänst efter 1–1,5 år, säger hon.

Hennes forskning visar att många, främst kvinnor, riskerar att drabbas av stressrelaterad ohälsa på grund av osäkra arbetsvillkor. Debattörerna pekar även på en annan risk, nämligen att kvinnodominerade forskningsområden blir underfinansierade. Kallenberg håller med och menar att akademin är uppbyggd kring en manligt kodad person. Detta försvårar för kvinnor som vill göra forskarkarriär.

– Man förväntas byta lärosäte eller åka utomlands efter avslutade doktorandstudier och det är inte alla som har den möjligheten – det är ett systemfel.

Hon ser ytterligare en risk med osäkra anställningar som inte tas upp i debattartikeln, nämligen akademisk frihet. 

– Forskare bör själv kunna bestämma vad de forskar om, annars finns det en risk att forskningen blir politiskt styrd.

Anna Maria Jönsson, vicerektor för forskning på Södertörns högskola, håller med om att ökade basanslag skulle ge möjlighet till bättre karriärvägar och fler tillsvidareanställningar. Hon berättar att högskolan har fört fram behovet av ökade basanslag i ett inspel till den kommande forsknings- och innovationspropositionen. 

Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami