lördag 25 maj 2024

Dansa bort ångesten på Campus

Läs också
Stina Sunkel förklarar att dans kan hjälpa folk med psykisk ohälsa. Foto: Isabella Ilic

Fysisk aktivitet har positiva effekter på olika sätt. Att dansa kan till exempel motverka psykisk ohälsa hos unga. Stina Sunkel, specialistsjuksköterska i Karolinska institutet  håller i “Dans för hälsa” varje tisdag på Campus Flemingsberg. 

Huvudvärk, magvärk, stress och nedstämdhet påverkar många ungdomar och kan leda till utanförskap, depression och ångest. För att hjälpa ungdomar med psykisk ohälsa startade 2008 Universitetssjukvårdens forskningscentrum i Örebro dansprojektet. Syftet var att undersöka vilka effekter kravlös dans fick på flickor med psykisk ohälsa i åldrarna 13–18 år.  Resultaten visade på en ökad självskattad hälsa och minskade emotionella symtom. Enligt World Health Organization (WHO) är det av vikt att vidta strategier för att förbättra den psykiska hälsan hos unga. 

“Dans för hälsa” är en fysisk aktivitet som sker varje tisdag i Friskvården i Flemingsberg. Metoden används på flera håll i Norden och flera kommuner har infört den i elevhälsans utbud. Genom den kravlösa dansen kan rörelseglädje upplevas och fokus skiftas från tankar till kropp. Medveten närvaro och en stark kroppskännedom ökar ens välbefinnande. Att röra kroppen till musik är särskilt värdefullt för att motverka att fastna i negativa tankebanor. Att känna sig inkluderad och tillhöra en trygg grupp har även visat att hjälpa unga med psykisk ohälsa. 

Stina Sunkel, specialistsjuksköterska på Karolinska institutet, är ansvarig för “Dans för hälsa” i Flemingsberg. Hon beskriver att en viktig del är att känna sig trygg i gruppen för att kunna våga dansa. Stina arbetade tidigare på grundskola och tog sedan med sig dansen till campus.

– För att dansa är det viktigt att känna sig trygg, därför är det en stängd grupp som kommer varje vecka. Gruppen blir tydligt mer avslappnad vid slutet av dansen. Jag använder mig av dansprojektet som startades i Örebro när jag håller i dansen.

Stina Sunkel. Foto: Isabella Ilic

Trygghet och kravlöshet är viktigt, betonar hon. 

– Exempelvis har jag en student som tänkte prata med en samtalskontakt, men valde att testa “Dans för hälsa” och kände att det var just det som behövdes. Det är en kravlös dans och det är just det som skiljer den från andra fysiska aktiviteter. Det är en plats där man inte behöver prestera, man behöver inte vara uppe i hjärnan och kan kroppen istället, säger Stina Sunkel.

För anmälan, läs mer här.

Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami