lördag 25 maj 2024

De vill kunna erbjuda fler långtidsboenden åt Ukrainska familjer

Läs också
Flyktingbarn
Ukrainska flyktingar vid polska gränsen. Foto: Wikipedia Commons

Inga-Lill Tingström, ordförande för Rädda barnen i Huddinge, berättar om samverkansprojektet ‘’En trygg start i Sverige’’. Hon hoppas att det nya engagemanget ska bidra med fler långvariga boenden åt ukrainska flyktingar i kommunen. 

Via En trygg start i Sverige kan privatpersoner erbjuda bostad eller annan volontärinsats till flyktingar. Det görs alltid en bakgrundskontroll av hyresvärdarna med begäran om utdrag ur polisregistret. De som blivit godkända matchas av Rädda barnen med familjer i behov av boende. 

En trygg start i Sverige består av olika frivilligorganisationer, däribland Rädda Barnen, och ett 30-tal företag och stiftelser som Stadsmissionen, Beredskapslyftet, Wallenbergstiftelsen, Sophiahemmet och Airbnb. 

Trots det stora behovet av mer permanenta boenden för flyktingar har antalet privatpersoner och företag i Huddinge som kunnat hjälpa till varit lågt. Kommunen är öppen med svårigheterna att hitta boenden till familjer och det är här Inga-Lill Tingström hoppas att En trygg start i Sverige kan vara en del av lösningen. 

– Det är en inkörsperiod med En trygg start i Sverige, det ställs vissa krav så det tar tid. Vi måste garantera att det är bra personer som tar emot de här människorna. 

Kommunen har varit bra på att erbjuda evakueringsboenden, som de i Flottsbro, men dessa boenden är endast kortsiktiga och sträcker sig från 2 veckor till 90 dagar. 

– Vad händer sen? Barnen börjar rota sig, börjar i skolan. Föräldrar får praktikplatser och när evakueringsboendet går ut riskerar de att skickas vidare runt om i landet. Jag hoppas att En trygg start i Sverige kommer att kunna bidra med mer permanenta boenden, så att de ukrainska familjerna inte behöver omlokalisera sig. 

Inga-Lill Tingström påminner om flyktingvågen 2015 och de svårigheter den innebar. Hon anser att Sverige är bra på korttidsboenden men när det kommer till de långsiktiga lösningarna finns det brister. 

– Min önskan är att få kontakt med Huddinges familjer och husägare som har möjlighet att hyra ut i andrahand en längre period.

Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami