lördag 25 maj 2024

Det blir trängre och dyrare

Läs också
Sjödalsvägen i Huddinge centrum.
Sjödalsvägen i Huddinge centrum. Foto: Cecilia Aspegren

HUDDINGE. Huddinge är en av flera kommuner i Stockholm som lider av bostadsbrist. En anledning är att det byggs för små bostäder, vilket skapar trångboddhet.
Vi är bekymrade över utvecklingen. Bostäder i Stockholms län har blivit för dyra, säger Henrik Weston, utvecklingsledare på Stockholms länsstyrelse.

Statistik från SCB visar att bostadsbyggandet sjönk i början av 2022. Anledningarna till detta är flera. För många små bostäder byggs, höga hyror i nyproduktion, många universitetsstudenter som flyttar in i små bostäder och att utbud inte matchar efterfrågan anges som orsaker. Henrik Weston, utvecklingsledare på Stockholms länsstyrelse, förklarar vad som orsakar detta.


– Något vi är mycket bekymrade över från länsstyrelsens sida är att mycket av det som byggs idag är väldigt små bostäder, vilket inte lämpar sig för familjer. Bara sex procent av lägenheterna som byggdes i flerbostadshus i Huddinge mellan 2015 och 2021 var fyror eller större, säger utvecklingsledaren.

Enligt årets bostadsmarknadsenkät gjord av Länsstyrelsen råder det bostadsbrist i 207 av 288 kommuner, bland annat Huddinge. De svarar att den höga efterfrågan på bostäder skapar en situation som gör det svårare för personer med ‘normalhöga’ inkomster att leta bostad i området.

För dyrt att bygga stora lägenheter


2019 skrev Mitt i Huddinge att det skulle råda bostadsbrist tre år framåt, trots Huddinge kommuns planer på att då bygga 1 351 lägenheter och 246 småhus. Huddinge är dessutom en kommun med flera lärosäten, bland annat Södertörns högskola och Karolinska Institutet. Det innebär att många universitetsstudenter rör sig i kommunens områden. Henrik Weston menar att studentboenden och små bostäder är bra för ungdomar som flyttar hemifrån för första gången, men att det inte håller i längden att bygga så många små bostäder som Huddinge gör.
– Främsta anledningen till att det inte byggs många stora bostäder är att de är dyra. Folk har inte råd att betala de höga hyrorna i nyproduktion, säger utvecklingsledaren.

Henrik Weston, utvecklingsledare på Stockholms länsstyrelse.
Henrik Weston, utvecklingsledare på Stockholms länsstyrelse. Foto: Länsstyrelsen

Lägenhetsbyggen beror även på om utbud matchar efterfrågan. Henrik Weston förklarar att en

del av bostadsbristen handlar om konsumenten och vad folk har möjlighet att betala i hyra eller kronor för en bostad.

– Många kanske köper en tvåa och tränger ihop sig, vilket bekymrar oss på länsstyrelsen då det på sikt skapar en trångboddhet. 

Han bekymrar sig även över det nuvarande läget i omvärlden med höjd inflation och hur det påverkar byggtakten över hela Sverige i stort. 

– Mycket av det som planeras byggas i Huddinge framöver kanske inte kommer bli av på grund av inflation, stigande räntor och ökade byggpriser. Det kanske inte sker förrän 2024, säger Henrik Weston.

Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami