lördag 18 maj 2024

Efter fallet med Botkyrkapedofilen: “Vill göra allt för att det inte ska hända igen”

Läs också
Innergård på förskola Foto: Linnéa Liljekvist

I början av 2020 uppdagades fallet med den så kallade “Botkyrkapedofilen” som dömts för övergrepp mot barn på en förskola i Botkyrka. När denna information nådde Botkyrka kommun påbörjades omedelbart ett arbete för att utreda händelsen, samt hitta nya rutiner för att förhindra att något liknande sker igen.

Den manlige barnskötaren som jobbat länge på förskolor inom kommunen dömdes till 2 års fängelse för bland annat grovt övergrepp mot barn. Under en längre tid hade han fotat och sålt vidare bilder på förskolebarnen. När skandalen avslöjades skapade kommunen en krisledning för att utreda händelsen. Under året vidtogs många åtgärder som utbildningsförvaltningen beslutade ska gälla alla förskolor i kommunen. Detta för att värna om alla barns trygghet. 

I november 2020 sammanställde utbildningsnämnden en rapport. Där framkommer det att kommunikationen ska förbättras och nya rutiner efterföljas, detta då det funnits tydliga brister inom området. Krav på kommunikation mellan utbildningsförvaltningen och rektorerna förtydligades, likaså rollfördelningen mellan rektor och biträdande rektor.

En handlingsplan mot övergrepp i förskola togs fram, tillsammans med riktlinjer för att öka tryggheten inom förskolan. Handlingsplanen innefattar bland annat att samtliga förskolor årligen ska upprätta en plan för att förebygga och förhindra kränkning av barn. Två rutiner som följer med handlingsplanen är att det alltid ska vara två från personalen på plats vid öppning och stängning och att de anställdas telefoner inte får brukas vid arbetstid. En som berördes av detta var Lisa Ahlén som vid tillfället arbetade på en grundskola i Botkyrka.

– När fallet uppmärksammades började vi prata om hur vi ska ta emot de barn som kommer till oss från förskolan på bästa sätt. Vi tyckte även att förslaget om mobilerna var bra men hade svårt att se hur det skulle fungera i praktiken. På lågstadiet där jag arbetade fanns bara två arbetstelefoner så utan våra privata mobiler vart det svårt att kommunicera mellan avdelningarna, säger Lisa.

Det beslutades även att all personal i Botkyrkas förskolor ska genomgå ett utbildningspaket i våldsprevention som skulle kunna utökas vid tillfällen som handlar om oro för barn. Även rutiner för att värna om barns integritet har införts i handlingsplanen. Dörren till vilorummet ska alltid vara öppen eller ha en tydlig insyn. Likaså vad gäller personalens uppdrag att bistå vid toalettbesök eller blöjbyten.

– Förskolor är byggda på olika sätt och därför har det varit en utmaning att exempelvis ordna             med full insyn till barnens vila och att säkra barnens integritet vid blöjbyten utan att stänga omkring. Med det sagt, arbetar vi hela tiden med att hitta lösningar på dessa utmaningar för att skapa en tillfredsställande miljö för både personal och barnen, säger Sara Dahl som är verksamhetschef för förskolor i Botkyrka.

Reaktionerna kring åtgärderna har varit blandade. De flesta verkar dock vara överens om att de behövs för att förebygga en liknande händelse i framtiden och för att öka känslan av trygghet för anställda, föräldrar och barn. 

–  Händelsen berörde oss alla och vi vill göra allt vi kan för att det inte ska hända igen. Därför arbetar vi bland annat aktivt med att synliggöra den handlingsplan som togs fram, säger Sara Dahl.

De tar upp att förbudet att använda privat telefon på arbetstid till viss del blev en känslig utmaning men att de flesta förstod varför det var en nödvändig åtgärd. Vi frågar om hur de ser på förskoleverksamheten framåt.

–  Fördelen för oss i och med tydliggörandet av riktlinjer och handlingsplaner är att kommunikationen mellan personalen i stort och smått ökat kring trygghetsfrågor. Vårt främsta fokus kommer fortsätta att läggas på barns bästa och barns integritet, säger Sara Dahl.

Saga Helin, Amanda Söderblom, Linnea Liljekvist

Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami