lördag 25 maj 2024

Liv Johannesson: “viktigt att ungdomarna får en bra start in i arbetslivet”

Läs också
Huddinge kommunhus
Huddinge kommunhus. Foto: Ylva Axelsson

Under vecka 15 får ungdomar som sökt feriejobb i Huddinge kommun besked om de har fått en plats. För många blir det en första introduktion till arbetslivet. Kommunen har arbetsgivaransvar men har överlåtit till arbetsplatserna att informera om rättigheter och skyldigheter.

Feriejobbet är ett första kliv in i arbetslivet för många ungdomar och en första introduktion till rättigheter och skyldigheter på arbetsplatser.

– Vi har laddat upp en del information när det gäller rutiner och regler på arbetsplatser på hemsidan, sedan är det handledaren på arbetsplatsen som informerar ungdomar om säkerhet, regler och andra policys, säger Milja Zeljic, enhetschef på gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen i Huddinge kommun.

Milja Zeljic förklarar att de har en löpande kontakt med arbetsplatserna.

– Under hela praktikperioden upprätthåller vi en omfattande dialog med arbetsplatserna. En viktig del av vårt arbete är att betona vikten av en säker arbetsmiljö och vi informerar om Arbetsmiljöverkets riktlinjer specifikt anpassade för minderåriga. Det är viktigt för oss att understryka att ansvaret ligger hos oss som arbetsgivare att säkerställa en trygg och lärorik feriepraktik.

Arbetsplatsens ansvar

Liv Johannesson, bibliotekarie på Huddinge bibliotek som tar emot sommarjobbare, förklarar att det är viktigt att ta ansvar när ungdomarna kommer till dem.

– För oss är det viktigt att de får en bra start in i arbetslivet.

Bibliotekarien Liv Johannesson
Bibliotekarien Liv Johannesson på Huddinge bibliotek. Foto: Ylva Axelsson

Eva Nilsson, enhetschef för Huddinge bibliotek, berättar om introduktionen.

– Vid introduktion tar vi det väldigt allmänt och generellt och visar vårt intranät där det finns skriftliga rättigheter och skyldigheter. Där finns även rutindokument samt vad som förväntas av en medarbetare. Sen finns vi alltid med på plats för att de ska känna sig trygga.

Feriepraktik för ungdomar

Varje sommar anordnar Huddinge kommun feriepraktik för ungdomar som bor i Huddinge, i år för de som är födda år 2006, 2007 och 2008. Sommarjobbet sträcker sig över tre veckor på arbetsplatser som förskolor, äldreboenden, hunddagis och fritidsgårdar. Cherié Gustavsson, koordinator för feriepraktik, delar med sig av ansökningsstatistiken.

– De får information den här veckan om de har blivit erbjudna jobb. Det var 1905 personer som sökte i år och 1521 var behöriga.

Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami