onsdag 29 maj 2024

Ett paradis för Flemingsbergs tjädrar

Läs också

Trots det ökade besökstrycket i Huddinge kommuns olika naturreservat så har tjädern funnit en plats där den trivs, nämligen Paradiset i Flemingsberg.

Foto: Pixabay

Under pandemin ökade antalet besökare markant i naturreservaten i Huddinge kommun. Ett som stack ut när det kom till ökad besöksstatistik var naturreservatet Paradiset i Flemingsberg. Där ökade antalet besökare med drygt 260 procent.

Nytt i Flempan har varit i kontakt med Huddinge kommuns ekolog och naturinformatör Richard Vestin. Han säger att intresset för naturen är lite som ett tveeggat svärd, det har både sina för- och nackdelar. 

– Syftet med naturreservaten är att skydda den biologiska mångfalden samtidigt som man vill verka för att människor kan komma ut och njuta av naturen, säger han. 

Inte enbart positivt med populära naturreservat

Det ökade intresset av att ge sig ut i naturen är inte enbart positivt. Det innebär även en ökad belastning på naturen, vilket gör att det vilda djurlivet kan ta stryk. Tjädern exempelvis, är en människoskygg fågel och den största vilda hönsfågeln i Sverige. 

Den trivs bäst i gamla, orörda barrskogar med tillgång till tall. 

Att det finns tjäder i skogen är ett tecken på att skogen är välmående och till viss del orörd av människan.

Det är framförallt tre områden i Flemingsberg som är och har varit lämpliga för just tjädern. Förutom Gömmarens naturreservat är det Flemingsbergsskogen och Paradisets naturreservat. Gömmaren har förlorat sitt bestånd av den vilda skogshönan på grund av det stora besökstrycket i reservatet. Det finns en handfull fåglar kvar i Flemingsbergsskogen som är tillbakatryckta till de mer avlägsna delarna av skogen. 

Tjädern väntas försvinna

Troligtvis är Flemingsbergsskogen nästa område, efter Gömmaren, där tjädern helt kommer försvinna. Paradiset har trots det höga besökstrycket under pandemin lyckats bevara en välmående population av tjädrar. 

En anledning till att tjädern fortfarande trivs i området kan bero på antalet besökare i Paradiset återgått till det normala, vilket underlättat för områdets tjäderbestånd. Richard Vestin följer kontinuerligt populationen och har löpande koll på rovfåglar och det vilda livet i reservaten i Huddinge kommun.  

– I våras när jag var ute och kollade populationen hade de flyttat sig från lederna in till de med otillgängliga delarna i skogen. Som besökare är det viktigt att följa reservatsföreskrifterna i området och inte göra för stora avstickare från leder och stigar, säger Richard Vestin. 

Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami