lördag 25 maj 2024

Expansionen av Flemingsberg – här byggs nya bostäder

Läs också

I expansiva Flemingsberg ska nu Flemingsbergsparken göras om till en urban stadsdel. Längs Hälsovägen ska ett flertal fastigheter med lokaler och bostäder byggas. Syftet: Att kommunen ska bli bättre.

Expansionen av Flemingsberg är på gång. Foto: Lisa Maria Jönsson

Det nya området ska binda ihop Flemingsbergs delar och överbrygga barriärerna i området. 

– Vi vill göra det lättare att cykla, gå och åka kollektivt i Flemingsberg. Den anpassningen sker i delarna runt Hälsovägen, säger Olov Lundin, en av planarkitekterna.

Enligt Minati och detaljplanen ska det norr om Hälsovägen byggas cirka 800 nya bostäder där ena halvan blir hyresrätter och den andra halvan bostadsrätter. Utöver bostäderna ska det även byggas två nya förskolor, torg och längst ner i bostäderna kommer lokaler för restauranger, caféer och andra butiker finnas. De nya torgen kommer underlätta transport mellan universitetsområdet söder om Hälsovägen med Grantorps bostadsområde. För att inte förlora sin naturkaraktär ska de bygga öppna kvarter med vy mot Flemingsbergsparken där parkens gröna natur ska möta de nybyggda husen. 

– Ett unikt aspekt av projektet är hur byggområdet är uppdelat. Kommunen har anlitat flera olika byggaktörer som själva ska skapa bostäder i varierande teman, säger Olov Lundin.

Expansionen av Flemingsberg är på gång. Foto: Lisa Maria Jönsson

Riksbyggen, Brabo, Huge Bostäder och SHH är de fyra aktörerna som har tecknat avtal med Huddinge kommun. Aktörerna har även blivit tilldelade marken där de kommer uppföra bostäderna. På grund av denna uppdelning kan arkitekturen och fasadmaterialet skilja sig mellan områdena. 

Planeringen kring projektet startade år 2013 men diskuterades fram till 2017 då kommunfullmäktige antog detaljplanen. Bearbetningen av byggmarken är nu igång och om några månader kommer de första bostäderna att byggas. Projektet har höga målsättningar inom ekologisk hållbarhet och är bedömd att inte har någon betydande miljöpåverkan. Det är förväntat att bostäderna är redo för inflyttning mellan 2023 och 2025.

Carlo Karlsson

Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami