söndag 26 maj 2024

Fleminsgsbergsdalen – från verklighet till vision

Läs också
Swecos vision av nya Flemingsbergsdalen. Illustration: Neonstudioarch.

I Flemingsbergsdalen planeras ett nytt regionalt centrum. Arkitekternas visionsbilder på Huddinge kommuns webbplats visar på en ny attraktiv stadsdel. Vad Flemingsbergsborna tycker, det har forskarna Eva Karlberg och Sara Ferlander på Södertörns högskola tagit reda på.

Flemingsbergsdalen ska bli en ny regional knutpunkt. Här ska det finnas ett resecentrum för tåg, spårvagn och bussar som ska ligga vid Regulatorbrons stationsuppgång. Kommunen arbetar för en inkluderande stadsutveckling, därför har man startat ett samverkansprojekt med Södertörns högskola och Fabege, med stöd från Vinnova, Statens innovationsmyndighet. 

Eva Karlberg,  lektor i sociologi, och Sara Ferlander, docent i sociologi, har samlat synpunkter från medborgardialoger åren 2010 till 2022. Det finns sammanställt i rapporten Social hållbarhet i Flemingsbergs fysiska miljö.

– Det finns en oro för att de gamla områdena ska glömmas bort när det nya byggs. Det har saknats billiga aktiviteter för ungdomar, eftersom två fritidsgårdar lades ner 2019, säger Sara Ferlander och fortsätter: En ny fritidsgård skulle byggas i Flemingsbergsdalen, men så blev det inte. De två gamla har dock öppnats igen.

Sara Ferlander (till vänster) och Eva Karlberg. Foto: Södertörns högskola.

I rapporten framgår att Flemingsberg upplevs som splittrat. Rent fysiska hinder finns, stora nivåskillnader, vägar och järnvägen som skär rakt igenom området, men också sociala och ekonomiska skillnader. 

De två miljonprogramsområdena Grantorp och Visättra står på polisens lista över utsatta områden. Samtidigt finns det stora arbetsplatser som Södertörns högskola, Södertörns tingsrätt och Huddinge sjukhus. De som jobbar här bor inte i området utan pendlar. Natt och dag är skilda världar.

Festivalen Flemingsberg Blockparty, som hölls i juni i år, är ett resultat av Vinnovaprojektet. Det var ett svar på de boendes önskemål: fler kulturella aktiviteter, mer för ungdomar att göra och ökad sammanhållning i området. Planer finns på att genomföra ett nytt Blockparty 2024.

Kommunens syfte med stadsdelsförnyelsen är att knyta ihop Flemingsbergsdalen med övriga Flemingsberg. De barriärer som finns ska överbryggas och tydliga stråk till viktiga platser ska skapas. I den nya stadsdelen planeras det för nya arbetstillfällen, service, nöjen, kultur, bostäder, samhällsservice samt studieplatser inom högre utbildning. Enligt plan ska allt vara färdigbyggt 2050.

Läs mer:
Fler aktiviteter och mer närservice om boende i Flemingsberg fick bestämma – Södertörns högskola
Flemingsbergsdalen (huddinge.se)
Inkluderande stadsutveckling 2022-24 (huddinge.se)

Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami