tisdag 28 maj 2024

Fler pensionerade domare behövs på Södertörns tingsrätt

Läs också
Södertörns tingsrätt
Södertörns tingsrätt. Foto: Jenny Joukainen

Södertörns tingsrätt har för närvarande en hanterbar mängd brottmål. Men tingsrätten fortsätter att anlita extern kompetens i form av pensionerade domare. 

– På tingsrätten har vi länge anlitat pensionerade domare när vakanser uppstår och det kommer vi vid behov att fortsätta med, uppger Eva-Lena Norgren, lagman vid Södertörns tingsrätt.

Södertörns tingsrätt i Flemingsberg har tidigare haft problem med med att juristerna vid tingsrätten varit överbelastade med arbete. Under corona-pandemin var Södertörns tingsrätt den domstol i Stockholmsområdet som genomförde de mest omfattande restriktionerna. Ett stort antal förhandlingar in, vilket ledde till att man släpade efter med ett stort antal mål. En hög arbetsbelastning på personalen leder till att det dröjer innan mål sätts ut till förhandling, vilket drabbar såväl misstänkta som eventuella brottsoffer. Dessutom riskerar långa handläggningstider att leda till försämrade vittnesmål.

Men enligt Eva-Lena Norgren, lagman vid Södertörns tingsrätt, har den höga arbetsbelastningen minskat med tiden.

– För närvarande har vi låga balanser. Läget på tingsrätten sett till mängden mål och ärenden som domstolen har i uppgift att avgöra är alltså mycket gott. Det betyder att vi kan fortsätta avgöra mål och ärenden i snabb takt. De mål som blev inställda under pandemin har tingsrätten numera avgjort, skriver Eva-Lena Norgren i ett mejl.

Efter pandemin tog tingsrätten hjälp av pensionerade domare för att komma i fas med det stora antalet mål. Tingsrätten tar alltjämt hjälp av pensionerade domare, men enligt Eva-Lena Norgren ska det inte tolkas som att tingsrätten fortfarande har problem med släpande mål. 

– För att täcka vakanser bland domare kommer vi att fortsätta anlita pensionerade domare. Vi analyserar kontinuerligt tingsrättens behov av bemanning. På tingsrätten har vi länge anlitat pensionerade domare när vakanser uppstår och det kommer vi vid behov att fortsätta med.

Hur länge tingsrätten bedöms vara i behov av förstärkning från pensionerade domare kan Eva-Lena Norgren inte svara på.

Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami