onsdag 22 maj 2024

Förorenat vatten i Tullinge kan bli drickbart igen

Läs också

Försvarsmakten har under flera år arbetat med att sanera efter höga halter av PFAS kemikalier hittats i bland annat Tullinges dricksvatten. Med nya saneringstekniker kan vattnet snart vara renat.

Ny teknik ska göra vattnet rent. Foto: Arkiv

Tullinges dricksvatten är en av flera vattenkällor som förorenats av en hög halt PFAS kemikalier. Enligt Livsmedelsverket omfattar PFAS en stor grupp ämnen som är industriellt framställda och svåra att bryta ned. Vi får i oss PFAS kemikalier huvudsakligen via livsmedel och dricksvatten.

Det släckskum som används under flygvapnets brandövningar är en av flera produkter som innehåller kemikalierna. När skummet förorenar vattnet kan det ha hälsoeffekter på både djur och människor. 

Försvarsmakten har sedan 2020 samarbetat med Research Institutes of Sweden (RISE) för att minska halterna av PFAS i vatten och utveckla ett PFAS-fritt släckmedel. Tullinges vattentäkt har varit ur bruk sedan de höga halterna kemikalier upptäcktes 2011, men snart kan det bli möjligt att använda vattentäkten igen. 

– Testerna har varit framgångsrika då två av teknikerna har kommit ner i halter som håller de nya gränsvärdena, säger Tove Mallin, forskare på RISE, till Ekot.

Att få i sig PFAS är inte akut giftigt i de halter vi normalt sätt får i oss, men den allvarligaste effekten som funnits är påverkat immunförsvar vid vaccination hos barn, berättar Sabina Litens Karlsson, toxikolog och nutritionist på Livsmedelsverket. 

Sedan januari i år så finns det dock en bestämd gräns på hur mycket PFAS-ämnen vårt dricksvatten och livsmedel får innehålla. Men det är fortsatt viktigt att vara medveten om var man får sitt vatten från. 
– De som riskerar få i sig mest PFAS är de som dricker ur förorenade vattenkällor eller äter egenfångad fisk från förorenade vatten, menar Sabina Litens Karlsson.

My Rova

Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami