måndag 20 maj 2024

Fritidspengen gäller nu upp till 21 år

Läs också
Botkyrka kommun
Botkyrka kommun beslutar kring nya förhållningsregler för fritidspeng. Foto: Mimmi Thurgren

Socialnämnden kommer inom kort besluta att minska antalet månader av ekonomiskt bistånd för fritidspeng till tre månader. Samtidigt höjs maxåldern för den som ansökan gäller till 21 år.

Beslutet ska ändra sex månaders ekonomiskt stöd till tre och att fritidspengen ska gälla unga upp till 21 år. Denna förändring är en del i det förebyggande arbetet mot kriminalitet. De föreslagna förändringarna förväntas främja de positiva effekterna av sport och fritidsaktiviteter. Nämndens sammanträde ägde rum på Kommunalhuset i Tumba. Enligt Anneli Sjöberg, nämndsekreterare, är protokollet klart senast tisdag 26 april.

Socialförvaltningen i Botkyrka kommun har sedan ett tiotal år möjligheten att godkänna riktat bistånd för ekonomiskt utsatta familjer, kallat fritidspengen. Fritidspengen är ett hjälpmedel för att föräldrar ska kunna placera sina barn i fritidsaktiviteter. Som förälder kan man ansöka om att få upp till 1 500 kronor per år i fritidspeng.

Vad kan göras för att hindra unga att hamna i destruktiva beteenden? Forskning från bland annat Södertörns högskola har visat barn som deltar i organiserade aktiviteter är mindre stressade och känner mindre oro samt får oftast högre betyg i skolan. 

Den beslutade förändringen ska ses i det ljuset och motverka, bryta beteendemönster och handlingar som kan leda till kriminellt beteende. Till exempel har 23 skjutningar skett i Stockholm mellan januari och mars, enligt polisens webbplats. Senast 5 april blev en man i 20-årsåldern skjuten till döds i Norsborg.

Enligt Botkyrka kommuns hemsida är de nuvarande kraven för fritidspeng följande
·  Du har ett ärende hos kommunen när du ansöker om fritidspeng.
·  Du har haft ekonomiskt bistånd eller levt på den nivån under minst sex månader de senaste 12 månaderna.
·  Fritidspengen gäller för barn och ungdomar upp till 18 år.
·  Fritidsaktiviteterna ska vara regelbundna och ledarledda.
Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami