måndag 20 maj 2024

Glömstaskolan kritiseras för utebliven undervisning

Läs också
Glömstaskolan. Foto: Holger Ellgaard (Wikimedia Commons)

Utebliven undervisning i kärnämnen på Glömstaskolan har kritiserats av föräldrar och elever. Samtidigt har bristfällig kommunikation mellan ledning och vårdnadshavare skapat oro och ovisshet.
– Det handlar ju om våra barn! Det viktigaste vi har, säger föräldern Anna.

Huddinge kommun har fått klagomål kring utebliven undervisning och bristande kommunikation på Glömstaskolan. Anna har två barn på Glömstaskolan i mellanstadiet och i högstadiet,
– Det blir sämre och sämre med allt! Någonting är fel. Jag tror det kan vara att det kommer för mycket nya elever och att det finns för få lärare och personal på skolan, berättar hon.

Under en period arbetade ett trygghetsteam nära och uppsökande mot familjerna, men föräldrarna upplevde att kontakten upphörde utan vidare information.
– Nu har det kommit ett nytt trygghetsteam, men man förstår ju inte hur de tänker när de andra bara försvann. De hade ju börjat skapa bra relationer till barnen och familjerna, säger Anna.

Skolans ledord är ”Kunskap, trygghet och hälsa”. Anna skrattar högt när hon frågas om hur de lever upp till det.
– Det är ett hån! De ska inte ha de där orden om de är så långt ifrån att leva upp till dem.

Anna berättade om lärare som är ensamma med 80 barn. Lärare som inte blivit uppbackade av sina chefer.
– Jag tror allt det här kan vara orsaken till att så många lärare slutar och att nya är svåra att rekrytera. Jag gissar bara. Jag vill verkligen veta vad det är som händer. Vad som är fel. Det måste bli bra nu. Det handlar ju om våra barn. Det viktigaste vi har!

Bristande tillsyn
Nytt i Flempan har även varit i kontakt med trebarnsmamman Rebecka. Hon säger sig ha slitit och kämpat i många år för att hennes barn ska få den undervisning de har rätt till. Äldsta barnet har två diagnoser kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar men gick utan stöd under hela lågstadiet. Rebeckar berättar om den gången hon fann dottern ensam i en mörk skog, en annan dag när dottern dök upp hos henne på jobbet och andra
tillfällen som tillsynen och kompetensen tydligt brustit.
– Jag blev väldigt dåligt bemött den första tiden. Sedan har vi haft många möten genom åren för att få till situationen.

Nu har skolsituationen blivit mycket bättre för Rebeckas barn, men hon ser fortfarande stora problem på skolan.
– Lärarna får ingen stöttning från ledningen. I stället stödjer de sig på oss föräldrar. Något är fel.

Den nytillsatta skolchefen för sydvästra och östra Huddinge, Semira Vikström, säger så här om skolledningens tillfälliga frånvaro:
– Vi har för närvarande en tillförordnande rektor under en kort period då vi inväntar att Glömstaskolans nya rektor ska tillträda. Något vi hoppas ska ske vid årsskiftet [denna artikel är skriven före årsskiftet, reds anm].

Vikström hävdade även att den tillförordnade rektorn axlar ett viktigt uppdrag för tillfället, och eftersom det var en kort tid i ledningsgruppen, behövde verksamhetens behov stå i fokus.

Flera utmaningar framöver
Glömstaskolan har också fått kritik för att man avvikit från läroplanen.
– Vi beklagar givetvis att det under en period på hösten 2018, fanns brister i
engelskundervisningen. Och vi känner till att det finns föräldrar på skolan som har framfört klagomål på undervisningen. En av de åtgärder vi införde för att komma till rätta med detta var att tillsätta Semira Vikström som tillförordnad rektor, säger Huddinge kommuns utbildningsdirektör Johan Skofteröd.

Samtidigt som Glömstaskolan står inför flera utmaningar framöver, menar Vikström att skolans ambitioner och målsättningar är densamma som tidigare.
– En viktig utmaning hädanefter är att få ihop helheten, närmare bestämt att skolan ska ses som just en skola och inte flera olika avdelningar.

Fler frågor gällande Glömstaskolans framtid bör ställas till den blivande rektorn när personen tillträder, menar områdeschefen. Det har dock visat sig vara en utmaning att nå både rektorer och ställföreträdande på skolan. Nytt i Flempan har försökt att nå Glömstaskolans ledning för en intervju.

Fotnot: Anna och Rebecka heter egentligen något annat.

Cici Hong
Suleiman Ibrahim

Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami