söndag 16 juni 2024

Grönt ljus för Huddinges nya kommunhus och bibliotek

Läs också
Visionsbild: White arkitekter

Under 2024 ska första spadtaget tas till bygget av ett nytt kommunhus och bibliotek på Paradistorget i Huddinge. Det står klart sedan kommunens detaljplan fått godkänt i domstol. På kommunen pågår nu förberedelserna för fullt.

Enligt den detaljplan som beslutades i maj ska det byggas ett nytt kommunhus och bibliotek på Paradisbacken 33 i Huddinge centrum. Men att det verkligen blir så stod klart så sent som för några veckor sedan. Då beslutade Mark- och miljööverdomstolen att inte överpröva en dom från lägre instans som ger grönt ljus för den nya detaljplanen. Genom beslutet sattes punkt för en domstolsprocess som startade med överklaganden från boende i området.  

Thomas Silén är projektledare vid gatuprojekstsektionen i Huddinge kommun, med ansvar för gatumiljön runt det blivande kommunhuset. Enligt honom kan Huddinges invånare nu utgå från att det kommer att bli ett bygge på Paradistorget.

– Det kommer att bli av. Nästa steg för vår del är upprustning av gatumiljön, som vi tror kan starta innan sommaren.

Thomas Silén berättar att kommunen ser över detaljerna inför kommande entreprenadavtal.

– De handlingar som hittills är beslutade har inte den detaljnivå som krävs. Det är det vi jobbar med nu, hur gatorna ska se ut runt omkring det nya bygget, säger han.

Huvudansvaret för byggnationen av det nya kommunhuset och biblioteket ligger hos det kommunala bolaget Huddinge samhällsfastigheter AB. Där arbetar Ellen Björk som projektutvecklare.

– Inom Huddinge samhällsfastigheters del av projektet pågår just nu framtagande av handlingar och underlag för att kommunen ska kunna fatta beslut om att sätta igång med själva genomförandet. Enligt vår tidplan skulle produktionen kunna börja under andra halvan av 2024, skriver hon i ett mejl.

Det var i oktober 2021 som kommunfullmäktige tog beslutet om att ett nytt kommunhus och bibliotek ska byggas. Lokaliseringen förväntas enligt information på kommunens webbsida stärka bilden av Huddinge kommun och bidra till en levande stadsmiljö samt ge minskade kostnader på sikt genom att samla förvaltningar och bolag i en gemensam byggnad.

Beslutet om byggstart är planerat till april 2024 och det nya kommunhuset och biblioteket förväntas stå klart för inflyttning i slutet av 2027.

Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami