lördag 25 maj 2024

Hallå där, Anders Lönroth!

Läs också
Anders Lönroth, MP, tycker att klimatpolitiken utvecklas för långsamt. Foto: Pressbild/Anna Z Ek

Efter en bakgrund inom både media och skola, har viljan att förändra lett Anders Lönroth till politiken i miljöpartiet. Vi sätter oss i Huddinges kommunhus och samtalar om klimatmålen sedan tillträdet vid årsskiftet.

Vad har kommunen för strategi för klimatet?

 – Vi har i kommunen något som kallas miljöprogrammet. Det sträcker sig till 2025 och täcker alla områden som kan påverka klimatet. Ett exempel är indikatorer för inköp, som ska bidra till en ökad mängd miljöcertifierade varor. Men allt är inte så lätt att förändra. Vi borde ha fått ner bilåkandet kan man tycka, men hör och häpna, bilåkandet ökar.

En del i det miljöprogrammet handlar om grön asfalt. Vill du berätta om det? 

 – Jag tror att namnet på ärendet kan vara missvisande, tydligare vore att kalla det ekologisk asfalt. Nästa steg skulle vara att använda bindningsmedel från skogsindustrin istället för olja, som idag. Det kan man kalla grön asfalt men är fortfarande alldeles för dyrt. Men den ekologiska asfalten har vi bestämt oss för att gå för.  

Huddinge har tappat lite i miljöranking, vad säger det?

 – Miljöranking är väldigt bra för att få syn på vad som måste göras i kommunen. Men det ska inte dras för stora växlar på det, man kan bli bättre även om man hamnar överst. Miljörankingen byter också frågor ibland, vilket kan få effekt för rankingen. 

Ni vill öka cykelresorna, hur gör ni det?

 – Trafik är generellt svårpåverkat. Man behöver ändra på en vana, och det är väldigt svårt. Det vi gör är att satsa på att bygga ut cykelnätet för att på så sätt skapa förutsättningar för cykling. Resurserna kommer från att vi flyttar en liten del av de stora resurser som läggs på underhåll av bilvägar till underhåll av cykelvägar. På så sätt kan man ändå göra stora förbättringar genom väldigt små medel. 

Har ni någon plan för att förbättra sjöarnas mående?

 – I vår är ett stort projekt klart i Stensätra, där vi ska göra om en gammal åkermark till en fågelsjö. Vattnet har letts under åkern och då tagit med sig näringsämnen som övergöder sjön intill. Nu leder vi istället upp vattnet på åkern, som då kommer att bilda en helt ny fågelsjö. Det är jättebra för vattenreningen och jättebra för den biologiska mångfalden. Det är det mest spännande projektet på evigheter.

Anders Lönroth
Ålder: 46 år
Boendeort: Huddinge
Från: Västerås
Jobb: Kommunalråd i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Parti: Miljöpartiet
Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami