torsdag 30 maj 2024

Hallå där, Hans Andersson!

Läs också

Hans Andersson är förvaltningschef på Södertörns högskola och ansvarar för tillgängligheten för personer med funktionsvariationer.

Förvaltningschef Hans Andersson. Foto: Södertörns högskola

Vilka förbättringar av tillgängligheten har gjorts på högskolan efter att den byggdes?

– Vi har installerat dörrautomatiker och hörslingor i större föreläsningssalar samt en plattformshiss. Vi har också gjort om vår hemsida enligt de standarder som finns för personer med synnedsättning och kognitiv funktionsnedsättning.

Om något inte fungerar ur tillgänglighetssynpunkt, hur anmäler man det?

– Man vänder sig till infocenter eller mejlar till info@sh.se så skickar de frågan vidare till rätt person. Campus- och IT-avdelningen hanterar saker som måste åtgärdas i lokalerna. Man kan också vända sig till funka@sh.se om man behöver extra stöd.

Har ni inventerat tillgängligheten nyligen, till exempel enkelt avhjälpta hinder?

– Campus- och IT-avdelningen och arbetsmiljöombud gör årligen ronder i våra lokaler och då beaktas även tillgänglighetsaspekterna. 

Hissen vid trapphus ME har stått stilla länge varför?

– Samtliga hissar börjar bli slitna och behöver bytas ut. Beslutet att byta dem under 2024 kommer sannolikt att tas i december. Ansvaret ligger på fastighetsägaren Stiftelsen Clara.

Hur trycker ni på för att hissen och rulltrapporna upp till campusområdet ska fungera?

– Vi ligger på hela tiden. Rulltrapporna byttes för inte så länge sedan. Det är allt grus som fastnar som är problemet och gör att de stannar. Kommunen planerar att göra en ny lösning. Det finns med i en detaljplan för nya Flemingsbergsdalen. Huddingevägen kommer att byggas om och då måste också byggnaden med hiss och rulltrappor byggas om.

Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami