lördag 25 maj 2024

Hallå där, Vladan Petrovic!

Läs också
Vladan har arbetat som samordnare på Botkyrka kommun i lite mer än 4 år. Foto: Vanessa Rojas Hedström

Vladan Petrovic är samordnare för Botkyrka kommuns våldsförebyggande arbete. Denna vecka har Botkyrka kommun anordnat  “Vi mot våldet”  för att uppmärksamma våldsbrott mot kvinnor. Han berättar om det nya initiativet och varför det är viktigt att diskutera frågan.

Är det första gången ni arrangerar det här evenemanget?

–För Botkyrka är det första gången vi arrangerar denna typ av event, men internationellt har det länge varit etablerat. Efter att FN beslutade att arbeta för att minska och åtgärda våld mot kvinnor 1993 uppmärsammans det även internationellt med en egen dag, den 25 november. 

Varför arrangerar ni den här veckan?

–Grundpelaren är att sprida kunskap och information. Oftast handlar diskussionen om de grövre brotten, men vi vill uppmärksamma de “mjuka” och de som blivit normaliserade. Det är de små brotten som senare eskalerar och blir grövre. Därför vill vi stoppa brotten långt ner i våldspyramiden, exempelvis brott som maktlekar. För att kunna göra det måste man ändra normerna och sprida kunskap om varför de normaliserade brotten är problematiska.  

Har ni märkt ett intresse från Botkyrkaborna?

–Eftersom det här är relativt nytt, så kan det ta lite tid att öka intresset hos allmänheten. Men intresset finns och vi jobbar med att få in alla grupper, yrkesverksamma som privatpersoner. Idag fokuserar vi på yrkesverksamma och det är roligt att se att många vill vara med i panelen och diskutera. 

Det är många interaktiva övningar, varför har ni valt att göra så? 

–Aktiviteterna är nyttiga och diskussionen är viktig. På det sättet startas ett samtal och hjälper till att öka kunskap och medvetenhet om problemet. Vi jobbar också med olika teman riktade till målgruppen och det som är viktigt och relevant för dem. På det sättet kan man öka engagemanget.   

Hur kan det påverka arbetet att minska våldet?

–Dels att sprida kunskap. Vi jobbar med aktiv åskådareansats, alltså lära oss hur man kan ingripa före, under och efter brottet. Vi vill att man ska uppmuntra varandra att agera och samtidigt öka kunskapen om allt de man kan göra för att stötta brottsoffret.

Vladan Petrovic
Ort: Botkyrka
Yrke: Samordnare våldsförebyggande arbete
Ålder: 34
Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami