torsdag 30 maj 2024

Hård kritik mot torrläggning av våtmarken i Södra Hallsta

Läs också

Exploateringen och torrläggningen av våtmarken i Södra Hallsta splittrar de politiska partierna i Salem. Även om planerna nu är långt gångna finns fortfarande ett lokalt motstånd.

BOTKYRKA. Redan 2011 började planeringen av att bygga bostäder i Södra Hallsta. Tanken var då att torrlägga våtmarken som det bostadsområdet är planerat för. Kristina Tamm Hallström, som driver frågan i kommunen, hävdar att frågan är betydligt mer komplex än vad den var för elva år sedan.

– När vi går mot en klimatkris vill vi försöka återställa våtmarkerna. När våtmarker torrläggs släpps koldioxid ut, något man inte tog hänsyn till när planerna togs fram, säger Kristina Hallström.

Moderaterna har varit drivande i planerna att bygga bostäder i området. Fokus är att göra Rönninge och Salem mer attraktivt. På partiets lokala hemsida skriver parti “Exploatering av området Södra Hallsta påbörjas enligt plan 2023 och handlar om cirka 300 bostäder. Moderaterna är garanten för att Salem och Rönninges karaktär ständigt står i centrum.”

Våtmark
Området där bostäder planeras att byggas. Foto: Salems kommun

Att gå till val på att genomföra dessa planer har visat sig vara framgångsrikt för Moderaterna och de borgerliga partierna i kommunen. Vid senaste valet blev det klart att de styr i Salems kommun i ytterligare en mandatperiod.

För Walentina Westling, politiskt aktivt i MP i Salem, är det som kanske orsakat mest huvudbry, det faktum att kommunledningen vill ersätta den redan befintliga våtmarken med en annan. Hon menar dessutom att dagvattendammen som ska byggas inte kommer kompensera för torrläggningen av den befintliga våtmarken. En uppfattning Hallström delar.

– Våtmarker är komplicerade och i detta fall har man inte gjort tillräckligt med research. Naturvårdsverket rekommenderar att man använder existerande och naturliga metoder i området för att stärka det. Jag tror konflikten handlar om att man avverkar en viktig biologisk plats för att ersätta den med ny våtmark, säger Hallström .

Skogen i Södra Hallsta har ett par utmärkande drag som Hallström menar gör att den skiljer sig från Garnudden, reservatet som ligger intill. Södra Hallsta har ett rikt naturliv med relativt höga naturvärden, medan många människor håller till i Garnudden där det dessutom finns ett utebad, ett utegym och en grillplats.

Nytt i Flempan har sökt företrädare för Moderaterna för en kommentar men utan svar.

Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami