lördag 25 maj 2024

Huddinge behöver 1000 nya bostäder årligen

Läs också
Huddinge centrum. Foto: Holger Ellgaard

Huddinge kommun växer och cirka 20 000 nya bostäder och nya förbindelser planeras stå klart till 2030. Huddinge kommun vill motverka bostadsbristen. Visionen är att göra Huddinge mer attraktivt och förenkla förbindelser.

Kungens kurva som är en stor handelsplats med närmare 30 miljoner besökare per år, satsar på rikare näringsliv med upp mot 3500 nya bostäder och nya skolor. Man planerar att bygga 5000 nya bostäder i det gamla industriområdet i Storängen för att även utveckla det området till en levande stadsdel. 

Det finns en generell bostadsbrist i länet. Region Stockholm har gjort en bedömning att 1000 nya bostäder behöver byggas varje år i Huddinge till 2030 för att möta bostadsbristen. Det höga målet för bostadsbyggen är satt för att ge en möjlighet att komma ikapp bostadsbristen.

Emil Högberg, kommunalråd (S) med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor, förklarar vidare; 

— Genom att bygga nya bostäder så ger vi i första hand människor någonstans att bo och leva sina liv. Samtidigt kan vi också skapa trygga och attraktiva offentliga miljöer, få underlag för kommersiell och offentlig service och skapa möjligheter till ett mer klimatvänligt samhälle. För att bara nämna några aspekter.

80 nya bostäder i Skogås centrum

Emil Högberg (S), kommunalråd i Huddinge kommun.. Foto: Anna Z Ek

Infrastrukturen i Huddinge utvecklas

Men det är inte bara bostadsmarknaden som expanderar, även infrastrukturen runt omkring utvecklas. Från Flemingsberg station pendlar det dagligen cirka 20 000 resenärer och nu byggs det nya förbindelser. Förbifart Stockholm är en motorvägsförbindelse som kommer att sträcka sig från E4/20 i Kungens kurva i söder till Häggvik. Syftet är att knyta samman den norra och södra sidan och även avlasta Stockholms centrala delar. Ett annat projekt är Tvärförbindelse Södertörn. Trafikverket vill med hjälp av en ny gång- och cykelbana från E4/E20 vid Kungens kurva till väg 73 vid Haninge centrum, utveckla och förbättra förbindelsen inom Södertörn. Trafikverket skriver på sin hemsida; 

“Genom Tvärförbindelse Södertörn kommer tre regionala stadskärnor att bindas samman. Kommunerna ges möjlighet att utvecklas och växa, bygga bostäder och möjligheter för nya företag att etableras skapas.“

Kommunpolitikern Emil Högberg (S) betonar också vikten av nya förbindelser i Huddinge; 

— Med nya kommunikationer såsom Förbifart Stockholm, Tvärförbindelse Södertörn och Spårväg Syd knyts regionen ihop och vi som bor här knyts närmare varandra. Fler får tillgång till en större arbetsmarknad och möjligheten att ta tillvara hela regionen ökar.

Distrikt Huddinge
Karta över Huddinge. Grafik: Lantmäteriet

Läs även: Det blir trängre och dyrare

Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami