tisdag 21 maj 2024

Huddinge kommun rasar i miljö- och klimatrankning

Läs också
Anders Lönroth / Elskrot som är klar för återvinning Foto: Huddinge Kommun / Lisa Orander

Förra året på plats 6, nu 42. Huddinge tappar många placeringar i miljöbarometern som mäter kommunernas klimatarbete.
– Det är ett stort tapp från förra året, men frågorna i enkäten har ändrats. Vi har bara inte jobbat på det sättet som de har frågat efter, säger Anders Lönroth (MP)

Tidningen Aktuell hållbarhet gör tillsammans med miljöbarometern årliga undersökningar där de rankar kommuernas hållbarhetsarbete.Trots att Huddinge kommun satsar hårt på klimatet så lyckas kommunen inte klättra upp till topp 5 för 2023. Men enligt Anders Lönroth, kommunalråd med ansvar för klimat- och miljöfrågor finns det ingen anledning för kommunens klimatengagerade invånare att känna sig nedstämda.

– Det är ett antal ja- och nejfrågor som de skickar ut varje år. Så det kan slå lite från år till år eftersom det är olika frågor varje år, säger han.

Huddinges betyg dras bland annat ner av kommunens brist på att främja återvinning och återbruk av elektronikprodukter hos sina invånare. Kommunen saknar, visar resultatet, också politiskt antagna planer för att minska/motverka kemikalier i vattnet och en koldioxidbudget som är i linje med Parisavtalet. Men Anders Lönroth påpekar bara för att kommunen har svarat nej på frågorna betyder det inte att de inte har ett pågående miljöarbete inom området.

– Nej, vi har inte en formell koldioxidbudget, men vi gör motsvarande arbete. Så vi jobbar fortfarande med frågan. Vi har till exempel tagit fram en klimatindikator för att mäta utsläppen från de varor och tjänster som kommunen köper in.

Miljöprogrammet som Huddinge kommun jobbar utifrån just nu sträcker sig fram till 2025 och Anders Lönroth säger att han och hans kollegor har ett stort arbete framför sig. De satsar på att införa mål som står i linje med Parisavtalet. Men trots tappade placeringar i Miljöbarometern finns det också saker som Huddinge kommun har fått poäng på. Bland annat har de ett systematiskt arbete för att återställa våtmarker och anlägga nya våtmarker.

– Ett av mina favoritprojekt är återställning av våtmark, där vi har restaurerat mer än vad vi än vad vi hade som mål. Vi har också anlagt en ny sjö för fåglar. Det betyder mycket för den biologiska mångfalden, avslutar Anders Lönroth.

Sveriges miljöbästa kommun 2023 är Lund följt av Malmö och Järfälla. Stockholms kommun kommer på plats 8, Haninge 75 och Botkyrka 55.

Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami