söndag 16 juni 2024

Huddinge på 175:e plats i nationell rankning

Läs också

Foto: Huddinge kommun

Huddinge kommun hamnar på blygsamma plats 175 i Svenskt näringslivs årliga rankning av det lokala företagsklimatet i landet. Enligt företagare i Huddinge kan brister i kommunikationen från kommunens sida ha betydelse för resultatet.

Varje höst redovisar Svenskt Näringsliv en rankning av företagsklimatet i landets 290 kommuner. Rankningen bygger på en enkätundersökning där företagare får svara på hur de upplever bland annat attityder som kommunens företrädare har till företagande samt kommunens service och bemötande. Av de 150 företagare i Huddinge som har svarat på enkäten tycker bara 30 procent att företagsklimatet i Huddinge kommun är bra. Bättre dialog mellan kommunen och företagen är en av de saker som toppar listan över önskade åtgärder. Men Pia Forsberg, näringslivschef i Huddinge kommun, är skeptisk till resultatet.

– Det är väldigt få som har svarat och av dessa har inte ens hälften haft något ärende eller varit i kontakt med kommunen, säger Pia Forsberg.

Även Sveriges kommuner och regioner (SKR) genomför regelbundna undersökningar av företagsklimatet i landets kommuner. De mäter hur nöjda företagen är med kommunens service. Pia Forsberg tycker att SKR:s undersökning är bättre att arbeta med eftersom den utgår ifrån företagare som faktiskt har haft kontakt med kommunen. I den senaste rankningen från förra året hamnade Huddinge på plats 147 av 197 medverkande kommuner.  

– Resultatet är godkänt, men vi behöver bli bättre, säger Pia Forsberg.

Maria Brantemark driver företaget Brand Office i Huddinge och är ordförande i Företagarnas lokalförening. Hon berättar om kommunens nya företagarportal på webben och de träffar som Huddinge kommun regelbundet anordnar för näringslivet.

– Jag tycker att Huddinge kommun verkligen sträcker ut en hand och vill ha kontakt med näringslivet, säger hon.

Samtidigt framhåller hon att en positiv inställning hos politikerna och näringslivsenheten inte nödvändigtvis återspeglas i alla sammanhang där företagare har kontakt med kommunen.

– Politikerna och näringslivsenheten har höga ambitioner. Det behövs ju samma positiva feeling hos alla tjänstemän.

Hennes uppfattning får stöd av Kayhan Utkutug, vd för vård- och omsorgsföretaget Eveo, som kommunen har slutit avtal med. Enligt honom behövs det en förbättrad dialog med kommunen i det dagliga arbetet. Som exempel nämner han när avtalsvillkor ska uppdateras och priser sättas.

– Kommunen frågar om feedback innan ett nytt avtal ska träda i kraft, men tar sedan inte till sig synpunkter och återkopplar inte, säger han.  

Pia Forsberg håller med om att återkopplingen till företagare kan bli bättre.

– Vi är drygt 6 500 medarbetare i kommunen, alltså många som måste förstå att vi har ett gemensamt ansvar att bidra till en positiv utveckling av näringslivet, säger hon.

Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami