söndag 26 maj 2024

Jurist kritiserar Huddinge kommuns nya rutiner för  fastande barn

Läs också

Huddinge kommun antog nyligen en ny rutin för hur deras skolor ska hantera grundskoleelever som fastar under Ramadan. Nu har juristen Mohima Mumin valt att kritisera rutinen i ett brev ställt till kommunen. Hon anser att rutinen har en underliggande hård ton och brister i förståelse. 

Rutinen som Huddinge kommun antog är intern och syftet är att rektorer ska få vägledning och stöd kring elever som fastar i samband med Ramadan

Enligt rutinen ska de muslimska barnen helst vistas i matsalen medan de andra äter. Barn som anses ha påverkats negativt av fasta kan bli anmälda till elevhälsan. Rutinen betonar även vikten i att barn inte bör fasta bara för att vänner gör det. 

Jurist Mohima Mumin

Mohima Mumin, jurist som studerar en master i mänskliga rättigheter och brinner för frågor om “diskriminering”, är tydligt mot denna rutin. Hon anser att kommunen överdramatiserar något som inte borde vara ett problem, detta är en attityd hon har noterat mot muslimer på senare tid. 

– Jag märker att barn som fastar ses som ett stort problem, säger Mohima Mumin. Hon undrar om kommunen överhuvudtaget har fört en dialog med föräldrar och elever istället för att bara dra egna slutsatser. 

Huddinge kommun berättar att rutinen har funnits sedan årsskiftet och att den även uppdaterats och justerats sedan dess. I rutinen tas det även upp att barn som påverkas negativt av fasta ska bli anmälda till elevhälsan, detta kan eventuellt leda till att föräldrarna blir orosanmälda. 

– Om ett barn blir trött och orkeslös och därmed inte kan delta i undervisningen fullt ut och detta beror på att eleven inte får tillräckligt med energi, säger Barn- och utbildningsförvaltningen. 

När Nytt i Flempan ber Huddinge kommun uttala sig i om det faktiskt förts en dialog med muslimska elever och föräldrar svarar de att rutinen endast är till som vägledning för rektorer. De betonar att denna rutin inte är till för offentligheten utan bara menad för rektorer. 

Mohima Mumin menar att det ligger stor problematik i att föräldrar i skolorna inte öppet har fått ta del av denna information, trots att de i längden riskerar att få en orosanmälan. 

– Barnen kommer absolut påverkas. Det är deras muslimska identitet, en del av dem själva. Det verkar som att kommunen försöker avskräcka föräldrarna från att låta barnen fasta och därmed uttrycka sin identitet och tro. 

Enligt Mohima Mumin handlar inte fastan om att svälta sig själv utan om att visa medmänsklighet och empati för andra. Hon betonar även hur viktigt det är att alla religiösa seder inom islam, som att fasta, måste ske av fri vilja. 

– Fasta är en del av att vara muslim, vi ser det som något positivt i våra liv. Det handlar om att visa medmänsklighet och fokusera på att förbättra sig själv samtidigt som man inte äter. När jag bryter fastan kan jag äta precis vad jag vill, men många i världen har det inte så.

Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami