lördag 18 maj 2024

Simon Sorgenfrei: När, var och hur etablerades islam i Svergie?

Läs också
Simon Sorgenfrei föreläste på Södertörns högskolebibliotek. Foto: Charli Tuväng

En pälshandlare från Volgaregionen blev år 1919 den första muslimen som fick svenskt medborgarskap. Men Sverige hade haft besök av muslimer långt före det. Under tisdagen föreläste religionsforskaren Simon Sorgenfrei om hur de första muslimerna etablerade sig i Sverige. 

Under tisdagseftermiddagen föreläste Simon Sorgenfrei, professor på Södertörns högskola, om den muslimska befolkningen i Sverige. Utgångsfrågan var “När, var och hur etablerades islam i Sverige?”. 

Medan Sverige idag har en betydande muslimsk befolkning, är det mindre känt hur och när de första muslimerna kom hit och började etablera sig här. 

Föreläsningen utgick från Sorgenfreis bok ”De kommer vara annorlunda svenskar – Berättelsen om Sveriges första muslimer” (2022) Hans forskningsresultat baseras på arkivmaterial och intervjuer med släktingar till huvudpersonerna i hans bok. 

Den första erkända muslimen i Sverige

Sorgenfrei lyfte i sin föreläsning fram viktiga händelser och faktorer som påverkade de första muslimernas etablering i Sverige, inklusive religiösa, ekonomiska och sociala aspekter. Ett av exemplen var:
“Ebrahim Umerkajeff ses som den första erkända muslimen i Sverige som fick behålla sin religion och praktik, och var därför inte tvingad att konvertera till kristendomen. Umerkajeff var en kringresande pälshandlare som kom till Sverige under 1800-talets sista hälft.”

I Sorgenfreis föredrag varvades olika personbeskrivningar, hur de första muslimernas liv sett ut och vilka utmaningar de fått möta. Även om hur de 1949 startade den första turk- islamska föreningen i Sverige, som fick namnet Turk-islam föreningen i Svergie för religion och kultur.

En röst åt det försummade folket

Sorgenfrei betonade betydelsen av att förstå de utmaningar och hinder som dessa personer mötts av, samtidigt som han framhävde deras mod i att övervinna motgångar och skapa ett nytt hem i Sverige. Simon Sorgenfrei vill ge en röst åt de människor som ofta förbises i den historiska berättelsen om Sveriges mångkulturella utveckling. Simon Sorgenfrei blev i år (2024) tilldelad Karin Gierows pris av Svenska Akademien. Priset delas ut för hängiven bildningsverksamhet.

Flera besökare kom för att lyssna på föreläsningen. Foto: Charli Tuväng

— Även om det infördes lag om att Sverige inte skulle bli ett invandringsland, så blev det ett invandringsland år 1930. Sedan 1930 har invandringen till Sverige varit större än utvandringen, säger Simon Sorgenfrei-

Föredraget avslutades med en frågestund där lyssnare fick ställa frågor och dela egna tankar och reflektioner kring ämnet.

Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami