lördag 25 maj 2024

Kommer ABF Botkyrka-Salem få rätt?

Läs också
Albys Hjärta är en gemensam lokal för ABF Botkyrka-Salem och Botkyrka kommun. Foto: Albin Jonsson

Kultur- och fritidsnämndens vice ordförande, Dag Ahlse (C), tog självständigt beslutet om att avsluta samarbetet med ABF Botkyrka-Salem. Studieförbundet ifrågasätter om kommunens beslut gick rätt till.

De fritidsgårdar som var under ABF Botkyrka-Salems regi stängdes ned med omedelbar verkan efter ett beslut som togs den 22 februari i år. ABF Botkyrka-Salems ledning anser att underlaget för beslutet varit bristfälligt. 

I en överklagan till förvaltningsrätten ifrågasätter studieförbundet kultur- och fritidsnämndens vice ordförande Dag Ahlses rätt att ta beslutet i egna händer. Ahlse själv hävdar att det finns stöd i kommunallagen för en vice ordförande att självständigt ta ett sådant beslut.

Anders Ivarsson Westberg, professor vid institutionen för samhällsvetenskapliga ämnen på Södertörns Högskola, vill ge Ahlse rätt. Enligt kommunallagen kan nämndens ordförande tilldelas ansvaret för att fatta beslut i ett ärende om beslutet anses vara brådskande.

– Vad var det i fritidsverksamheten som var så pass allvarligt att nämnden skulle behöva ta ett sådant hastigt beslut? Detta är frågan som avgör om nämndens ordförande kan tilldelas sådana befogenheter, säger Anders Ivarsson Westberg.

Dag Ahlse menar att beslutet togs för ungdomarnas och de anställdas säkerhet.

– Hur hade det sett ut om vi agerat i efterhand, om något allvarligt hänt?

Han berättar för Nytt i Flempan att nämnden har beslutat att i budgeten öka tillskottet till fritidsverksamheterna med 7,5 miljoner kronor för att kunna rekrytera mer kvalificerad personal.

Av de brott som förekommer i den utredning gjort på begäran av kommunen rör det sig främst om ringa narkotikabrott; ett brott som inte förekommer i utdrag av det brottsregister som en arbetsgivare är skyldig att begära ut vid anställning inom verksamheter för barn och unga. Endast ett av dessa elva fall visades i ett sådant utdrag ur belastningsregister. En tidigare anställd ska bland annat ha gjort sig skyldig för sexualbrott. Den anställde arbetsbefriades så fort studieförbundets ledning fått vetskap om domen. 

ABF Botkyrka-Salem ställer sig frågan om det verkligen fanns anledning att tro att något allvarligt skulle hända. Vid deras egna kontroller av personalens brottsregister tycks endast sju av 85 vara dömda för brott.

– Vi har jobbat länge för förtroende. Något vi tycker de missar är att vi har personal med många års erfarenhet. Det går inte att förbise, säger Sebastian Flygar.

Några av de brottsliga aktiviteter som tas som exempel i rapporten ska också ha ägt rum i lokaler som är gemensamma för studieförbundets och kommunens fritidsverksamheter. Sebastian Flygar är förvånad över att dessa händelser anknyts till deras verksamhet.

Vidare förklarar ABF Botkyrka-Salems ordförande Christina Zedell att dessa typer av domar helt enkelt inte är skäl nog för att avskeda personal från ett arbetsrättsligt perspektiv. Hon försvarar sig också med att förklara att en stor del av de som anställts ska ha haft utbildning som ska gå att likställa med fritidsledarutbildning, tvärtemot vad rapporten påstår.

Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami