lördag 18 maj 2024

Kommunen ska öka antalet heltidsanställda – Två förslag diskuteras

Läs också
Foto: Vera von Otter

Huddinge kommun har beslutat att införa heltidsanställning som norm i alla sina anställningsavtal. Nästa steg är att besluta hur det ska bli verklighet och vad det får kosta. Efter en utredning ligger två olika förslag på bordet.

“Heltid som norm” är ett nationellt projekt som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och fackförbundet Kommunal drivit sedan 2016. Det uttalade målet är att göra välfärdsjobben mer attraktiva, minska rekryteringsbehoven och öka jämställdheten. Under våren har möjligheterna att införa heltid som norm i Huddinge kommun utretts.

Utredningen, som gjordes av konsultbolaget Governo, kom fram till två olika förslag för hur kommunen ska arbeta för att heltidsanställning ska bli det nya normala: ett kostnadsneutralt förslag och ett som innebär en utökad budget.

Det kostnadsneutrala alternativet innebär att kommunen skapar fler heltidsanställningar utan att höja budgeten. Det kan till exempel göras genom att kommunen erbjuder fler heltidstjänster vid nyrekrytering. Kommunen kan också välja ut vissa delar av verksamheten som ska erbjuda heltidsanställning i högre utsträckning.

Det andra, dyrare alternativet innebär att alla kommunanställda ska få möjlighet att gå upp i heltid. Det skulle enligt utredningen möjliggöra en snabbare omställning som på lång sikt kan innebära besparingar för kommunen.

Detta alternativ är i linje med Vänsterpartiet Huddinges reformförslag “Rätt till heltid”, en av sjutton reformer som partiet kom överens med Mittenstyret om efter valet 2022. För vänsterpartiet är det framförallt äldreomsorgen som ska prioriteras när heltid som norm införs.

Nujin Alacabek är oppositionsråd för Vänsterpartiet i Huddinge. Hon ser heltid som en jämställdhetsreform.

– Rent ekonomiskt är det här förslaget kostnadsdrivande till en början, men det kommer att vara billigare och mer hållbart i längden, bland annat för att man kan dra ner på antalet timanställda, menar hon.

Kim Eriksson är ordförande för Kommunal i Huddinge och säger att det kostnadsneutrala förslaget gör skillnad på nyanställda och de som redan är anställda. Hon är glad att Vänsterpartiet har lyft frågan.

– Det räcker inte med att erbjuda heltidsanställning bara vid nyrekrytering. Det går för långsamt.

Nujin Alacabek (V) understryker att chefer och anställda behöver stöd när de ställer om.

– Vi behöver se till så att alla är med på omställningen och har en bra dialog med facken under tiden, säger hon.

Även Kim Eriksson på Kommunal lyfter att omställningen innebär vissa utmaningar för verksamheterna.

– Schemasystemet är inte anpassat för heltidsarbete, så det behöver man förbereda, säger hon.

Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami