lördag 18 maj 2024

Kommunens nya strategi mot gängvåld – tar efter USA

Läs också
Till vänster: Kommunalråd Aza Cheragwandi (S), ordförande i socialnämnden samt trygghets- och delaktighetsberedningen. Till höger: Skogås centrum.
Foto: Anna Z Ek & Holger Ellgaard, Wikimedia Commons.

Den gängkriminella brottsligheten är ett problem i hela landet men särskilt i storstädernas förorter. I januari i år sköts en man till döds i Skogås centrum. “Nytt i Flempan” har intervjuat kommunalrådet i Huddinge, Aza Cheragwandi (S), som arbetar brottsförebyggande i kommunen.

– Skjuter ni, då kommer vi slå tillbaka extra hårt, säger Aza Cheragwandi och menar samtidigt att det är viktigt att arbeta förebyggande. 

Efter dödsskjutningen gick Huddinge kommun ut med att mer måste göras för att öka tryggheten och stärka det brottsförebyggande arbetet. Trygghetskameror har installerats i och omkring Skogås centrum där skjutningen ägde rum och i Stuvsta vid pendeltågsstationen. Kommunen har fört dialog med lokalinvånare och en gemensam lägesbild har tagits fram om var kamerorna ska sättas upp.

Kamerorna fyller olika syften. Hur och var de sätts upp beror på vilken typ av brott som kan förväntas begås i just det området. Det är viktigt att komplettera detta med aktivt fältarbete. Kommunen måste arbeta sida vid sida med civilsamhället och samarbeta med människorna i dessa områden, säger Cheragwandi.

Sluta skjut eller “Group Violence Intervention” (GVI) är en våldsförebyggande strategi från USA som testats i Malmö och som nu ska införas i Huddinge. Strategin går ut på att mobilisera kommun, polis och civilsamhälle mot brottsligheten men också förbättra kommunikationen mellan det offentliga och gängmedlemmarna. Syftet är att minska och förebygga grovt och dödligt våld bland kriminella grupperingar. 

– Vi har ett samhälleligt ansvar att motverka våldet och se till att folk inte skjuts ihjäl. Sluta skjut-strategin är ett sätt att få tag i dem som är på väg ut i samhället igen och samtidigt vara tydlig om konsekvenserna av det dödliga våldet. Exempelvis visas bilder på hur det kan se ut på sjukhuset när en skjuten person får vård. Vi är i slutfasen av implementeringen och snart är vi redo att tillämpa metoden även i Huddinge, säger Cheragwandi. 

Kommunen har i en överenskommelse med andra myndigheter pekat ut fyra specifika områden att arbeta långsiktigt mot. En strategisk och en operativ styrgrupp har upprättats som består av tjänstemännen från polis, kommunens fastighetsbolag, kriminalvård och räddningstjänst. Gruppen jobbar med att följa upp och förbättra arbetet i de fyra utpekade områdena.

Lukas Marklund

Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami