lördag 18 maj 2024

Länsstyrelsen räddar kommunens ekar

Läs också
Även om eken ser död ut på vintern är det många arter som lever innanför barken. Foto: Leopold Jämtin

Sommaren 2023 genomförde Stockholms landsting en inventering av skalbaggen Bredbandad Ekbarkbock. Botkyrka var en av de kommuner som deltog och i Sturehov hittades det sydligaste exemplaret av skalbaggen.

Inventeringen är del i ett större projekt som syftar till att bevara särskilt skyddsvärda arter och till dem räknas eken.

Nytt i Flempan rapporterade i förra veckan om att den Bredbandade Ekbarkbocken hittats i norra Botkyrka. Skalbaggen är en bra indikator på att naturen i området mår bra. Den finns i Stockholms ekar och kräver specifika förhållanden för att trivas, förklarar Julia Stigenberg, nyanställd kommunbiolog i Botkyrka.

Stockholms länsstyrelse har nu en strategi för att skydda ekarna och den biologiska mångfalden. Strategin går ut på att se naturen som ett landskap och inte som enskilda platser eller individer.

Länsstyrelsen har identifierat två områden i Botkyrka som är extra viktiga att skydda. Det är området i norra Botkyrka mellan Tumba och Mälaren, samt ett område väster om Vårsta och Kagghamra. Området innebär inte något extra skydd för naturen. Det finns för att olika aktörer i området, som miljöorganisationer, husägare, kommunen eller byggföretag, ska kunna bedriva verksamhet utan att skada naturen och de värdefulla ekmiljöerna.

Utsläppen är ett känt problem, men att den biologiska mångfalden är lika viktig för miljön är det inte lika många som vet. Den är nödvändig för att vi ska kunna ta del av naturens egenskaper, till exempel pollinering som är viktig för matproduktionen. Arter som pollinerar förlitar sig på andra arter för sin överlevnad, därför behövs alla arter, även de som inte direkt bidrar till pollinering och annat som är positivt för människor. 

Julia Stigenberg i sitt nya kontor på Botkyrka kommunhus. Foto: Leopold Jämtin

Ekar är det träd i Sverige som har flest arter knutna till sig. 1500 arter har eken som sin främsta levnadsmiljö och av dem är 500 direkt utrotningshotade om de gamla ekarna försvinner. Under ekens liv bildas håligheter och miljöer i trädet som är gynnsamma för olika arter. Du kan tänka på eken som ett lägenhetshus, där olika arter flyttar in och ut ur eken under dess levnadstid.Att återskapa förstörda naturmiljöer, eller återinföra arter är väldigt svårt, och om det går är det väldigt dyrt, säger kommunbiologen Julia Stigenberg

Faktaruta
Vill du hjälpa till i arbetet att skydda viktiga arter, är det bästa du kan göra att rapportera in sällsynta och viktiga arter till artdatabanken. Där finns det även listor över vilka arter som är viktiga och var de hittats tidigare
Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami