lördag 25 maj 2024

Länsstyrelsens beslut – Inga nyanlända anvisas till Botkyrka 2024

Läs också
Fittja, som ligger i Botkyrka. Foto: Wikimedia Commons

524 nyanlända personer har tilldelats Stockholms län 2024 men inga nyanlända har placerats i Botkyrka. Nytt i Flempan har tittat närmare på varför det är så.

Botkyrka är tillsammans med Järfälla, Sigtuna, Södertälje och Upplands-Bro en av de kommuner i Stockholms län som inte har anvisats några nyanlända personer inför 2024. Det kan uppfattas som märkligt men det finns en relativt enkel förklaring till detta. Dessa anvisningar av nyanlända personer är baserade på tre faktorer – befolkning, totalt mottagande och förutsättningar för arbetsmarknaden i kommunen. 

Migrationsverket och Länsstyrelsen har utifrån dessa faktorer gjort en bedömning om hur många nyanlända som ska anvisas till varje kommun och har då kommit fram till att inga nyanlända ska anvisas till Botkyrka kommun 2024.

 Elin Blomberg arbetar som utvecklingsledare på länsstyrelsen i Stockholm. Hon berättar att  Migrationsverket gör en beräkning utifrån dessa faktorer på kommunnivå. Sedan adderas siffrorna upp på länsnivå för Länsstyrelsen att ta över. Det är Länsstyrelsen som tar beslut på kommunnivå, men Stockholms län utgår från Migrationsverkets beräkningsmodell.

– Förutsättningarna för arbetsmarknaden i Botkyrka är inte lika goda som i en del andra kommuner, som har fått fler nyanlända anvisade till sig. Dessutom är det totala antalet nyanlända färre. Resultatet av detta blir  att fler kommuner anvisas noll antal nyanlända, säger Elin.

Bosättningslagen infördes 2016 med en målsättning om förenklad integration och jämnare fördelning mellan kommuner,  hur går det?

– Tittar man på statistik så kan man se att fördelningen av nyanlända mellan kommuner idag är jämnare än innan bosättningslagen infördes 2016. Det är svårt att säga ja eller nej på frågan om detta har lett till enklare integration, då det är beroende av individuella faktorer bland nyanlända som deras tidigare erfarenheter.

Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami