lördag 25 maj 2024

Ljudberättelser ska utbilda om hedersrelaterad utsatthet

Läs också
Samarbetet mellan produktionsbolaget Amphi och Botkyrka kommun syftar till att utbilda om hedersrelaterat våld. Bild: Botkyrka Kommun

Botkyrka kommun har tillsammans med produktionsbolaget Amphi producerat ett digitalt utbildningsmaterial för Botkyrkas förskolepedagoger om hedersrelaterad utsatthet, våld och förtryck. Planen är att lansera materialet höstterminen 2024.  

Utbildningsmaterialet är en dramatiserad ljudberättelse i tre delar som ska hjälpa förskolepedagoger att förstå signaler på att ett barn är utsatt för hedersrelaterat förtryck. 

– Förskolepersonal är essentiella och har en möjlighet att upptäcka utsatthet tidigt. Därför är det viktigt att de får en förståelse för vad hedersnormer är, vilket de här ljudberättelserna ska bidra till, säger Rafelle Azzawi, samordnare för våldsprevention i Botkyrka kommun. 

Men materialet ska också hjälpa förskolepedagoger att skilja på vad som faktiskt är tecken på utsatthet och vad som är deras egna fördomar. 

– Det finns en normativ och snäv bild av vad hedersförtryck är, men även om vem som är utsatt och vem som är förövare. Vi vill inte att pedagogerna ska hindras av föreställningar eller fördomar som gör att de antingen missar signaler på utsatthet eller anklagar någon fel, säger Wendy Francis, projektledare på produktionsbolaget Amphi. 

Mer än det fysiska våldet

Materialet handlar inte bara om det fysiska våldet, det handlar om all utsatthet i en hederskontext.

– Det är inte alltid som förskolebarn själva blir utsatta för hedersvåld på det sättet. Det är mer vanligt att förskolebarn är i närheten av eller bevittnar det. Den utsattheten får man inte glömma, säger Wendy Francis. 

Rafelle Azzawi säger att materialet ska bredda förståelsen av vad hedersrelaterat förtryck är genom att prata om mer än bara de fysiska övergreppen. På så sätt ska det bli lättare för förskolepedagoger att agera. 

– Vi ska inte vänta in de fysiska övergreppen, vi ska förebygga tidigt, säger Rafelle Azzawi. 

Skapandet av materialet 

För att åstadkomma ett verklighetstroget manus har Amphi samarbetat med Botkyrkas socialförvaltning, utbildningsförvaltning, förskolepedagoger och rektorer. 

– Det är en sakkunnig grupp som tagit fram manuset. De har alla erfarenhet i den här frågan. Inte sådana som “tror” sig veta vad hedersvåld är, säger Wendy Francis. 

Enligt Botkyrka kommun har det varit väldigt betydelsefullt att skapa ett material som stärker personalens kunskap om hedersrelaterad utsatthet utan att bidra till generalisering av enskilda etniska, religiösa eller kulturella särdrag. Därför har antirasistiska perspektiv hela tiden varit med i utformandet av materialet.

– Forskning visar att allt fler personer som utsätts för hedersrelaterat förtryck inte söker hjälp på grund av en rädsla för att bemötas av rasism och stereotypa normer. Det vill vi inte bidra till, säger Rafelle Azzawi. 

Produktionen är precis klar och projektet planeras att lanseras i höst. 

– Materialet riktar sig i första hand till Botkyrkas förskolor, men på sikt ser vi gärna att fler kommuner får ta del av vårt material, säger Rafelle Azzawi.

Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami