lördag 25 maj 2024

Migration- Viktigare än någonsin

Läs också
Ebaluna är vikarierande utställningsansvarig på Mångkulturellt Centrum i Fittja. foto: Josef Admassu

Mångkulturellt centrum, “MKC”, i Fittja är en mötesplats där migration är huvudfokus. Genom att lyfta fram människors egna berättelser om migration har centrumet skapat en plats att mötas och lära sig. Informationen bevaras i deras arkiv i generationer.

–         Vi anser att migration ska vara en del av den svenska kulturarvet, säger Ebaluna Guevara Acevedo, vikarierande utställningsansvarig för MCK.

Mångkulturellt centrum blev till i slutet av 1980-talet. En tid det var en stor migration till Sverige som var starten på en förändring av det svenska samhället. Man ansåg att det bör finnas en institution för att bygga förståelse för och kunskap om migration.

Idag har centrumet utvecklats till en plats med bibliotek, restaurang och olika andra verksamheter som speglar verksamhetens arbete, att dokumentera människors berättelser. Just nu pågår en konstutställning i centrumet som heter ”Vi är ju grannar” producerad av Nadja Rahman som bland annat skildrar hur folkmord och brott mot mänskligheten lett till att migration skett och hur dess konsekvenser påverkar människor än idag.

Ebaluna Guevara Acevedo berättar om den pågående utställningen.

–      Tanken med utställningen är att ändra föreställningen om att det inte finns några erfarenheter i Sverige om folkmord eller brott mot mänskligheten. Vi i Sverige har väldigt många människor som kommer från olika länder som har erfarenheter om folkmord och brott mot mänskliga rättigheter som vi behöver lära oss mer om.

MKC är en mötesplats

Mångkulturellt centrum är inte ett museum utan en mötesplats där människor kan  träffas, umgås, dela erfarenheter och skapa en förståelse.

–          Vårt största uppdrag är att förmedla kunskap om migration. Genom våra program möts människor och tar del av det vi förmedlar, säger Ebaluna Guevara Acevedo.

På MKC finns det tillgång till bibliotek och som har koppling till migration. foto: Josef Admassu

Ebaluna Guevara Acevedo bekräftar att framtidens mål för MKC är att öka antalet besökare och nå ut till fler.

–        Att få folk innanför tullarna och andra förorter att komma ut till Fittja är vår största utmaning. Vi måste nå ut till fler och speciellt till unga människor. Frågorna vi hanterar är viktiga  för hela det svenska samhället. Vi lever i en tid där det finns mycket segregation och polarisering i samhället.

Ebaluna Guevara Acevedo tipsar om en konferens som äger rum 20 maj på MKC samt 21 maj på Hallunda folkets hus. Träffen kommer att erbjuda fördjupning i svåra frågor kopplade till folkmord och brott mot mänskligheten.

– Väldigt aktuellt med tanke på den rådande situationen i världen med alla pågående konflikter, säger Ebaluna Guevara Acevedo om konferensen.

Disclaimer:  Under 2008 startade påbörjade MKC projektet ”Att minnas migrationen”. Ett projekt som samlar berättelser om migration. Har du själv berättelser du skulle vilja dela med dig av eller känner någon som du vet har en berättelse att dela så e-posta till – minnen@mkcentrum.se

Uppgifter kan lämnas anonymt och behöver inte vara på svenska utan kan skrivas på valfritt språk.

Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami