söndag 26 maj 2024

Färre söker till Miljö- och utvecklingsprogrammet på Södertörns högskola

Läs också
Patrik Dinnétz
Trots att miljö- och klimatfrågor är viktigare än någonsin är det färre som väljer att söka sig till Miljö och utvecklingsprogrammet på Södertörns högskola. Foto: Privat

CAMPUS. Trots att miljö- och klimatfrågor är viktigare än någonsin är det färre som väljer att söka sig till Miljö och utvecklingsprogrammet på Södertörns högskola. Det visar antagningsstatistiken från Universitets- och högskolerådet (UHR). 

– En bidragande orsak till minskade söksiffror är vår förmåga att marknadsföra oss, vi måste bli bättre på att nå ut till de som står i färd att söka sig till högre utbildningar, säger Patrik Dinnétz, programsamordnare för Miljö och utvecklingsprogrammet.

Programmet fokuserar på ämnen som rör miljö, klimat och hållbarhet. Utbildningen riktar sig till de som är intresserade av hur miljöproblemen påverkar oss människor och vår planet. Under 2022 har programmet haft totalt 230 antal sökande varav 40 hade det som sitt förstahandsval. Det är nästan är en halvering om man jämför med år 2019. Även då hade antalet sökande minskat drastiskt jämfört med tidigare år. Både 2015 och 2014 hade programmet över 800 sökande varav fler än 100 hade det som förstahandsval.  

– Programmet Miljö och utveckling hade under sina första 10 år en relativt stabil utveckling med höga söksiffror. På senare år har det blivit en större konkurrens om studenter genom inrättandet av fler miljövetenskapliga utbildningar med liknande inriktning som den på Södertörns högskola, säger Patrik Dinnétz.

Södertörns högskola
Patrik Dinnétz menar på att Miljö- och utvecklingsprogrammet på Södertörns högskola är unikt på så sätt att den har en stor sammansättning av lärare och forskare som är kunniga inom ämnet. Foto: Alice Adler

Patrik Dinnétz menar på att Miljö- och utvecklingsprogrammet på Södertörns högskola är unikt på så sätt att den har en stor sammansättning av lärare och forskare som är kunniga inom ämnet. Han poängterar även att studenterna har en stabil framtid på arbetsmarknaden. 

– Många privata näringsverksamheter har ett stort behov av miljökompetens för att bibehåll konkurrenskraft och utvecklingspotential, säger Patrik.
Han hoppas och tror att programmet kommer att intressera fler i framtiden. 

– I ljuset av de stora klimatförändringar som dagligen påverkar både våra liv och det nyhetsflöde som beskriver vår omvärld är det omöjligt att inte tro på att det under den närmaste framtiden kommer att finnas ett starkt intresse hos våra unga att utbilda sig inom miljö och hållbarhetsområdet.

Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami