onsdag 29 maj 2024

Miljöcertifierade förskolor sjunker i Huddinge

Läs också
Huddinge kommun vill få barn och unga att lära sig mer om biologisk mångfald. Till hjälp har de olika miljöprojekt. Foto: Malin Wandrell

För att öka kunskapen om hållbarhet inom förskola och skola använder sig Huddinge kommun bland annat av mindre miljöprojekt och uppmuntrar till ekologisk skolmat. Samtidigt visar Miljöbarometerns senaste mätning att de miljöcertifierade förskolorna och skolorna minskat i Huddinge de senaste åren.
– Hållbarhet och miljötänk har blivit en så pass naturlig del av läroplanen, säger Kajsa Öberg, miljöstrateg Huddinge kommun. 

Antalet miljöcertifierade förskolor och skolor i Huddinge ligger på fortsatt låg nivå enligt Huddinge kommuns Miljöbarometersrapport. Det är organisationen Håll Sverige Rent som utnämnt förskolor och skolor i Huddinge till miljöcertifierade. Grön flagg har använts som ett verktyg för att hjälpa skolor och förskolor att få ett systematiskt miljöarbete. Nu pekar kurvan dock nedåt i Huddinge kommun.  

Enligt Kajsa Öberg, miljöstrateg på Huddinge kommun har kommunen ett kontinuerligt arbete med miljöfrågor. Varför just miljöcertifieringen gått ner är hon osäker på. 

– Huddinge har ett miljöprogram med miljömål och åtgärder som alla verksamheter ska arbeta efter. Vad gäller Grön flagg-certifieringarna som minskat så tänker jag att det kan bero på att hållbarhet och miljötänk har blivit en så pass naturlig del av läroplanen att många skolor och förskolor nog har sina egna program och mål som de jobbar efter.

Vill bidra till ökat miljöintresse 

För att öka miljöintresset hos barn och unga har Huddinge kommun bland annat använt sig av hållbarhetsprojekt riktat till skolor. Detta i samråd med ekologer som har fördjupad kunskap inom området.

 – Projekten har innefattat exempelvis att skolklasser erbjudits material till att bygga egna insektsholkar och anlägga ängar, för att de ska kunna följa den biologiska mångfalden och få en ökad kunskap och intresse för naturen, säger Kajsa Öberg. 

Huddinge kommun delar själva inte ut miljöcertifieringar till skolor och förskolor, men uppger att de kontinuerligt har uppföljning av hållbarhetsutvecklingen via Miljöbarometern och att skolorna rapporterar in hur det går. Kajsa Öberg berättar att kommunen vill jobba mer för att stötta skolans miljöarbete, och uppmuntrar till att exempelvis erbjuda mer vegetarisk och ekologisk skolmat.

 – Vi vill inget hellre än de ska jobba så mycket som möjligt med att skapa en relation till naturen och förstå hur hållbarhet fungerar. I nuläget håller vi på att ta fram en handlingsplan för klimat- och energi, som ska vägleda kommunens verksamheter i arbetet för att nå målen i miljöprogrammet. Skolor och förskolor är en självklar del av det arbetet.

Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami