tisdag 28 maj 2024

Förslag om ett litet kärnkraftverk i Botkyrka ifrågasatt

Läs också
Robert Stenqvist (SD) vill anlägga ett litet kärnkraftverk väster om Norsborg. Foto t.v: Jan Augustsson, t.h: Pressbild Sverigedemokraterna.

Efter en motion från riksdagsledamoten Robert Stenqvist (SD) beslutade riksdagen i slutet av september att snabbutreda möjligheterna att anlägga ett litet kärnkraftverk i Botkyrka. 

– Han har missat att det finns naturreservat i området och att mälaren är en viktig dricksvattenreservoar, säger Camilla Eriksson (C).

Små kärkraftverk, så kallade SMR (smal modular reactor), har ungefär en fjärdedels effekt jämfört med en stor reaktor. De tillverkas i färdiga moduler och tar bara en tiondel så mycket plats som stora kärnkraftverk, 40 000 kvadratmeter eller 5-6 fotbollsplaner. Precis som reaktorerna i stora kärnkraftverk bildar de elektricitet av kluvet kärnbränsle. SMR-förespråkare lyfter att de små reaktorerna är säkrare och mer kostnadseffektiva än de stora och för en rimlig peng kan kärnkraftskapaciteten snabbt byggas ut med den nya tekniken, men ännu finns ingen SMR i Sverige.

“De nya SMR-reaktorerna är enligt expertisen så säkra att de kan placeras nära storstadsområden. Trots försäkringar från expertisen kan det ändå vara vettigt att förlägga dessa kraftpaket en bit från tätbebyggt område”, skriver Robert Stenqvist i motionen, och pekar på att de glesbefolkade delarna av Botkyrka nära Mälaren vore en lämplig plats.

Niklas Gladh (MP) sitter i Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Botkyrka. I linje med Miljöpartiets allmänna hållning till kärnkraft är han kritisk till en SMR-reaktor i Botkyrka.

– Vi ser gärna vind- och solkraft i Botkyrka, men inte kärnkraft. Även om SMR-reaktorerna är små är de inte ofarliga. Med tanke på de internationella konflikterna och ett ökat terrorhot är kärnkraftverk måltavlor. Vi vill inte utsätta Botkyrkaborna för den risken.

“Byggnation av SMR-reaktorer är ett viktigt led i att få ned utsläppen av koldioxid”, skriver Robert Stenqvist i motionen. Lindsay Krall, kärnbränsleforskare vid Stanforduniversitet i USA, har forskat på den nya tekniken och funnit att i jämförelse med stora reaktorer genererade SMR 2 till 30 gånger mer avfall. 

Lindsay Krall och de andra forskarna tror även att de små reaktorerna än så länge är mindre effektiva av naturen. Avfallet har dessutom andra radioaktiva och kemiska egenskaper än de stora reaktorernas och i jämförelse kan det vara ännu svårare att ta hand om.

“Personligen så blev jag överraskad över resultaten, så jag tänker att det är viktig grundinformation för den fortsatta forskningen och när tekniken utvecklas vidare”, sa Lindsay Krall till SVT.

Marie Spennare (M) och Camilla Eriksson (C) sitter i Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Botkyrka.

– Som idé är vi inte emot. Själv kan jag dock tycka att det är för tätbebyggt och jag ser hellre fler lantbruk där. Platsen är lite för nära bebyggelse, säger Maria Spennare.

– Även om man tillsätter en snabbutredning så krävs samråd med medborgare. Dessutom har Robert Stenqvist missat att det finns naturreservat i området och att mälaren är en viktig dricksvattenreservoar. Det finns många faktorer som komplicerar frågan, säger Camilla Eriksson.

Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami